בחודש שעבר אירע אסון מחריד באתר בנייה ביבנה. משקולת של מנוף קרסה על ארבעה פועלים והם קיפחו את חייהם.  האירוע הטראגי מצטרף לשורת תאונות שהתרחשו בשנים האחרונות באתרי בניה בהן היה מעורב מנוף. חקיקה חדשה שתיכנס לתוקף בעוד מספר חודשים מבקשת להסדיר את התחום ולהבטיח שרק קבלני כוח אדם ייעודיים שקיבלו היתר מיוחד יוכלו להעסיק מפעילי מנופים.  

בסוף דצמבר 2018 התקבל תיקון מספר 12 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. התיקון קובע הוראות המיועדות לקבלני כוח אדם המעסיקים ״עגורנאים״ – עובדים שמפעילים מנופי עגורן והוא יכנס לתוקפו בעוד כחצי שנה.

ההוראות החדשות קובעות כי חברה שמבקשת לעסוק במתן שירות כוח אדם בתחום המנופאים תצטרך לקבל היתר מיוחד ולעמוד בתנאים הבאים:

  • מטרת החברה ועיסוקה היחיד הם שירותי כוח אדם של עובדים שהם עגורנאים מוסמכים. המשמעות היא שעל חברות כוח אדם המבקשות להוסיף ולעסוק בתחום המנופים לשנות או לקבוע את מטרותיהם בהתאם. חברות אלה יוכלו לעסוק בתחום המנופאים בלבד ולא בתחומים אחרים.
  • על החברה להציג אישור מאת מפקח עבודה ראשי על כך שהיא עומדת בדרישות הבטיחות הרלוונטיות על פי פקודת הבטיחות בעבודה.

בנוסף לתנאים אלה, יחולו התנאים הבאים החלים על כלל קבלני כוח האדם:

  • בעל המניות או המנהל בתאגיד הם בעלי ניסיון של לפחות שלוש שנים במתן שירותי כוח אדם או בניהול כוח אדם.
  • בחמש השנים שקדמו לבקשת הרישיון לא הורשע מבקש הרישיון או ממלא תפקיד בכיר בחברה בעבירה שיש עמה קלון, או בעבירה שמפאת חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק כקבלן כוח אדם.
  • על החברה להציג משרד עם חדר ראיונות, חלל המתנה, שירותים וגישה לנכים.
  • על החברה להעמיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת למילוי חובותיה כלפי עובדיה (הערבות ההתחלתית היא בגובה של כ-38,500 שקל ויש להגדילה בהתאם להוצאות השכר).

כיצד ישפיע התיקון על קבלני כוח אדם בתחום המנופאים אשר עוסקים כבר בתחום?

בהתאם להוראות התיקון, שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים רשאי להתיר לקבלני כוח מורשים להמשיך ולהעסיק את העגורנאים שעובדים אצלם לתקופה שלא תעלה על חודשיים, ובלבד שהקבלן הגיש בקשה לקבל את ההיתר החדש לפני כניסת התיקון לתוקף (מועד שיחול כאמור בעוד כחצי שנה).

מה לגבי חברות שעוסקות במקביל גם בתחום המנופאים וגם בתחום אחר?

במקרה כזה מומלץ מאוד לערוך ״רה-ארגון״ ולפצל את הפעילויות השונות של הקבלן תחת מספר חברות (או בדרך חברה אם-בת או חברות אחיות), בנוסף לשינוי מטרותיה של החברה כאמור לעיל. מומלץ לעיין בהנחיות שפורסמו לאחרונה לקבלת ההיתר.

תרומתו המרכזית של התיקון החדש היא הטלת האחריות לזכויות ובטיחות עובדי המנופים על חברות כוח אדם שיתמחו בנושא. מדובר בצעד חשוב אך חלקי ויש לקוות שתכניות נוספות שמטרתן להילחם בתאונות בענף ייושמו בקרוב.

עורך דין ליאב מלמד עוסק ברישוי קבלני כוח אדם

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל