בית משפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגיש רוכש נכס בארצות הברית נגד חברת Banko Capital עמה התקשר לצורך הרכישה. התובע סיפר כי חתם על חוזה לקניית בית באינדיאנה תמורת עשרות אלפי דולרים אך למרות ששילם את הכסף נמנעה החברה מלהעביר את הבעלות בבית על שמו. השופטת אפרת בוסני קבעה שמדובר בהפרת חוזה המצדיקה, מלבד השבת הכסף לרוכש, להורות על הרמת מסך ההתאגדות ולחייב אישית את בעלי החברה בתשלום.

ביוני 2019 נחתם בין התובע לבין החברה, העוסקת בשיווק נדל"ן בארצות הברית, הסכם למכירת נכס במדינת אינדיאנה תמורת 58,200 דולר (שווה ערך ל-209,000 שקל באותה תקופה). כחלק מהעסקה הוסכם שסכום הרכישה יופקד בידי עורכי דין מטעם החברה בנאמנות עד לרישום הנכס על שם הרוכש.

התובע מילא את חלקו במעמד החתימה על ההסכם, כשמסר לאחד מהנאמנים צ'קים בסך כולל של 209,000 שקל. אלא שהחברה התמהמה משום מה עם מילוי חלקה בחוזה. כשראה שהדברים לא זזים, הגיש הרוכש במאי 2020 את התביעה לבית המשפט, אליה צורפו כנתבעים החברה, בעליה ועורך הדין שקיבל את הצ'קים.

לטענת הרוכש החברה ובעליה הפרו את ההסכם עמו כשנמנעו מלהעביר על שמו את הנכס תוך חודש ממועד החתימה, כך שהוא נותר בלי הכסף ובלי הבית. לטענתו בשל ההפרה הוא זכאי להשבת כספו ולפיצויים נוספים כגון, עוגמת נפש ואובדן ימי עבודה.

בתוך כך הגיעו התובע ועורך הדין הנתבע בשלב מסוים של ההליך לפשרה לפיה האחרון ישלם לראשון 215,000 שקל תמורת סילוק הטענות נגדו.

החברה ובעליה, מנגד, לא ויתרו וטענו שלא קיבלו אגורה שחוקה מהעסקה שכן הנאמנים מעלו בכספו של הרוכש אשר הופקד בידם. בנסיבות אלה, טענו, אין לצפות מהם לשלם סכום כלשהו לרוכש.

לא סיפקו הסבר

השופטת בוסני קבעה שהחברה ובעליה הפרו את חוזה הרכישה הפרה יסודית, באופן המאפשר לרוכש לבטל אותו ולקבל את כספו בחזרה.

"התובע פעל על פי הוראות ההסכם ומסר לעו"ד הנאמן צ'קים לתשלום תמורת המכר. הצ'קים  נפרעו בחודש יוני 2019, אך החברה לא העבירה את הנכס על שם התובע. בכך הפרה החברה את ההסכם עם התובע הפרה יסודית – הפרה שלא יכול להיות עליה חולק", כתבה.

השופטת הבהירה שהחברה ובעליה לא סיפקו הסבר כלשהו מדוע רישום הנכס על שם הרוכש לא יצא בסופו של דבר אל הפועל. הם אפילו לא הוכיחו שהנכס היה שלהם באופן שהיו יכולים למכור אותו לתובע.

בהמשך קבעה השופטת שבעלי החברה עשה שימוש לרעה במסך ההתאגדות באופן המצדיק להרים את המסך ולהטיל עליו אחריות אישית כלפי הרוכש.

בתוך כך השופטת ציינה שאמנם עורך הדין הנתבע לא הוכיח שהעביר את כספי הרוכש לחברה, אלא שהרוכש לא צריך לסבול מכך – ויש לחייב את כלל הנתבעים, ביחד ולחוד, בהשבת הכסף לרוכש.

בסופו של יום נפסקו לטובת הרכוש הסכום ששילם – 209,000 שקל – וכן הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 25,000 שקל.

עו"ד יורם שר  (צילום: עצמי)
עו"ד יורם שר | צילום: עצמי

באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין

עו"ד יורם שר עוסק/ת ב- דיני חוזים
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין. בהכנת הכתבה השתתפו צוות העורכים של אתר פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.