בית משפט השלום בתל אביב דחה לאחרונה בקשה של חייב מזונות להורות לביטוח לאומי להימנע מקיזוז חוב המזונות מקצבת הנכות שלו. הגרוש שנמצא בהליכי חדלות פירעון איננו עומד בתשלום דמי המזונות בהם הוא חייב על פי הצו. ביטוח לאומי נושא בתשלום חוב המזונות השופט במקומו ומקזז את הסכום מקצבת הנכות. בית המשפט הבהיר כי בנסיבות אלה ביטוח לאומי זכאי לבצע את הקיזוז.

החייב קיבל צו לפתיחת הליכים במרץ השנה (2020). הוא חייב בתשלום דמי מזונות לאשתו לשעבר על פי פסק-דין של בית המשפט למשפחה מ-2008. התשלום החודשי עומד על 3,380 שקל עבור שני ילדים. 

צו פתיחת ההליכים חייב את האיש להמשיך בתשלום המזונות גם בתקופת הליכי חדלות הפירעון. 

לטענת החייב, הוא זכאי לקצבת נכות מביטוח לאומי אך האחרון מקזז מכספי הקצבה את החוב המזונות. לדבריו, אסור למוסד לקזז את הכספים מאז ניתן הצו ויש להורות לו לחדול מכך. 

ביטוח לאומי אישר שהוא מקזז כספים מהקצבה אך טען שהוא זכאי לעשות כן בהתאם לדין. לדבריו, החייב לא עומד בתשלום דמי המזונות תקופה ממושכת. בהתאם לחוק המזונות המוסד משלם את המזונות במוקמו. 

בנסיבות אלה הצטבר אצלו חוב של כמעט 400,000 שקל. עם זאת, הקיזוז אינו מתייחס לחוב העבר אלא רק לחוב השוטף שממשיך להצטבר. 

אחריות אישית

השופט רונן אילן דחה את הבקשה והבהיר כי חוב שוטף שמצטבר לחובת אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון הוא בר גבייה ולגבי חוב כזה לא חלות ההוראות בדבר עיכוב ההליכים. כלומר, על החייב לשלם את חוב המזונות שחל עליו גם בתקופת הביניים שלאחר מתן הצו.

עוד הסביר השופט כי לפי החוק ככלל לא ניתן לעקל כספים לפירעון חוב של החייב מקצבה לה הוא זכאי מביטוח לאומי. ואולם, חוב מזונות שחב בו החייב הוא חריג לכלל זה וחוב שכזה ניתן לעקל מקצבה לה זכאי החייב.

עו"ד עידן קולב (צילום: נתי חדד)
עו"ד עידן קולב | צילום: נתי חדד

לדבריו, חוב המזונות שחייב בו אדם שנמצא בהליכי חדלות פירעון לאחר מתן הצו הוא חוב בר גבייה וכאשר נושא ביטוח לאומי בתשלום חוב מזונות בגין התקופה שלאחר הצו, עומדת למוסד הזכות לקזז את החוב מקצבאות להן זכאי החייב.

עוד הדגיש השופט כי כעיקרון, יש לביטוח לאומי זכות לפעול לגביית חוב מזונות בו הוא נושא במקום חייב, לרבות באמצעות קיזוז מקצבה אחרת המגיעה לחייב מהמוסד. לפיכך, זכות זו לקיזוז ביחס לחובות שנוצרו לאחר הצו לפתיחת ההליכים עומדת לביטוח לאומי כלפי החייב.

שמות ב״כ הצדדים לא צוינו בהחלטה

עו״ד עידן קולב עוסק/ת ב- חדלות פירעון
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל