רוחות של שינוי בתפיסה ובתכלית חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: מוסד האפוטרופסות צומצם ובמקומו חוקקו מנגנונים כמו ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, שמטרתם להשמיע את קולו של האדם בצורה מיטבית על מנת שאפשר יהיה לקיים את רצונו גם בעוד עשרות שנים.

מטרת תיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות הייתה להעמיד במרכז את רצון האדם ולשתפו במידע ובהחלטות, להבדיל מהתפיסה הקודמת שהעמידה את "טובת האדם" במרכז, ובאמצעותה החליטו עבורו מה טוב בשבילו.

למי מיועד ייפוי כוח מתמשך?

לכל אדם העומד על דעתו לתכנן כיצד יראו חייו בכל קושי עתידי, צפוי או לא. למשל במצב של מחלות זקנה ותשישות נפש, או חוסר תפקוד זמני על רקע מחלה קשה, תאונה, הפרעה פסיכיאטרית וכדומה.

שימוש תדיר בייפוי כוח מתמשך נעשה על ידי הורים הקובעים בעת שהם כשירים, עצמאיים ומתפקדים, כי ילדיהם יתמנו למיופיי כוחם ויכנסו בנעליהם כשכבר לא יהיו מסוגלים לטפל בענייניהם בעצמם.

מתי חותמים על ייפוי כוח מתמשך?

לפני שמתחילים סממנים של הדמנציה או של ירידה בתפקוד הקוגניטיבי. במידה שישנה הערכה, אפילו ראשונית ביותר, לירידה ברמה הקוגניטיבית, אזי חובה על עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך לקבל לפני כן חוות דעת רפואית של פסיכוגריאטר מומחה שקובעת שהלקוח מבין את מהות התהליך והחתימה שלו על המסמך.

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף רק לאחר שהממנה כבר לא כשיר לטפל בענייניו. הפעלת ייפוי הכוח צריכה להיות מאושרת על ידי משרד המשפטים בטרם תחילת השימוש בו.

מה כולל ייפוי הכוח המתמשך?

הממנה יכול לקבוע שאדם ספציפי יהיה מיופה הכוח ואחראי על ענייניו הרכושיים, האישים והרפואיים, ולפרט רשימה של עניינים. כמו כן, ניתן למנות מספר מיופיי כוח שיהיו אחראיים על עניינים שונים, לקבוע את חלוקת התפקידים ביניהם, להתוות הנחיות מקדימות לניהול כל אחד מהעניינים, לבחור אנשי מקצוע שעל מיופה הכוח להתייעץ עמם בטרם קבלת החלטות, ולהחליט שאנשים נוספים מסביבתו הקרובה ומשפחתו של הממנה שגם כך מעורבים באופן שוטף בחייו יהיו מיודעים להחלטות מהותיות של מיופה הכוח.

עוד אפשר לקבוע מתי ייכנס ייפוי הכוח לתוקף ומתי יפקע, ולהוסיף הנחיות למקרים צפויים שיקרו בעתיד. עורך דין שהוסמך לכך על ידי האפוטרופוס הכללי יוכל להתאים את המסמך לממנה ולשגרת חייו.

לאילו מצבים רפואיים מיועד ייפוי הכוח המתמשך?

ייפוי כוח מתמשך אינו מיועד למצבי חירום, אלא למצבים רפואיים ארוכים ומתמשכים. ככזה, הוא מאפשר קבלת החלטות לטווח ארוך, ביצוע בדיקות והליכים רפואיים או קבלת החלטות מיידיות שאינן בנושאים של הארכת חיים, כאב או סבל.

מצבים של הארכת חיים, כאב או סבל חוסים תחת חוק החולה הנוטה למות, ויש בהם אלמנט של דחיפות. עבור מקרים אלה ישנו "ייפוי כוח רפואי" של משרד הבריאות – מסמך נפרד שעליו חותמים בפני גורם רפואי.

מי לא יכול להתמנות כמיופה כוח ומה זה וס"ר?

מיופה כוח אינו יכול להיות פושט רגל או לקוח מוגבל חמור לפי חוק שיקים ללא כיסוי. אדם שאינו מסוגל לטפל בעניינים הכספיים והרכושיים שלו עצמו בצורה מוצלחת ושקולה, לא יכול לטפל ולהיות אחראי על רכושו של אדם אחר.

במידה ויופקד ייפוי כוח שמיופה הכוח בו הינו פושט רגל או לקוח מוגבל באמצעים – ההפקדה של ייפוי הכוח תדחה ולא תאושר על ידי משרד המשפטים.

כדי שעורך הדין המפקיד את ייפוי הכוח יקבל מידע על הסיבה שבגללה ייפוי הכוח לא אושר להפקדה, מיופיי הכוח נדרשים לחתום על כתב ויתור סודיות (וס"ר) שמשמעותו היא שהאפוטרופוס הכללי יכול לקבל עליהם מידע ולהעבירו למפקיד ייפוי הכוח המתמשך.

האם ניתן לבטל צו אפוטרופסות ולערוך במקומו ייפוי כוח מתמשך?

התשובה היא לא. צו אפוטרופסות ניתן על סמך חוות דעת מקצועית שלפיה האדם אינו כשיר לנהל את ענייניו ולחתום על מסמכים משפטיים מפאת תשישות נפש או ירידה קוגניטיבית.

המשמעות של חוות דעת כזו היא שהאדם כבר לא כשיר לחתום על ייפוי כוח מתמשך, עם כל הצער שבדבר.

יתרונות נוספים של ייפוי כוח מתמשך

  • המסמך חוסך את התלות והסרבול במינוי אפוטרופוס דרך בית המשפט, והתלות באפוטרופוס הכללי לכל משך תקופת האפוטרופסות.

  • אתם קובעים מי האדם שעליו אתם סומכים שיטפל בענייניכם.

  • המסמך כולל הנחיות מקדימות בעניינים רפואיים, אישיים ורכושיים, שמתרתן להגן על אורח חייכם, רצונכם בקשר לגופכם, רכושכם וכספכם, ולמנוע ניצול לרעה על ידי אדם אחר.

  • מונע חילוקי דעות וסכסוכים בתוך המשפחה.

  • זהו המסמך היחיד שנותן פתרון לחסימת חשבון בנק במקרה של פטירת אחד מבעליו. אם בעל החשבון חתום על ייפוי כוח מתמשך, וייפוי הכוח הופעל בעודו בחיים, משפחתו תוכל להמשיך להפעיל את חשבון הבנק שלו לאחר פטירתו במשך 90 ימים ללא המצאת צו ירושה לצורך הוצאת כספים ותשלומים שנקבעו בחוק.

  • עריכת המסמך היא הזדמנות לדבר עם יקיריכם על הימים בהם כבר לא תוכלו לנהל את ענייניכם לבד.

    עו"ד אפרת יוסים (צילום: צילום עצמי)
    עו"ד אפרת יוסים | צילום: צילום עצמי

עו"ד אפרת יוסים מוסמכת לערוך ייפוי כוח מתמשך, ובעלת ניסיון רב בעריכה, הפקדה והפעלה של המסמך עבור לקוחותיה

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.