בבקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בחודש שעבר (יולי 2017) באמצעות עוה"ד חן בכר וחגי פלטין נגד עמותת "קדימה מדע", המספקת שירותי חינוך מיוחד לתלמידים חולים שאינם יכולים לפקוד את בית הספר, נטען לפגיעה חמורה בפרטיות התלמידים והמורים בכך שהעמותה אפשרה לפרטיהם החסויים לדלוף לרשת ולהיחשף בפני ציבור רחב.

בבקשה, שיזמו הוריה של נערה כבת 15 הסובלת מפיגור שכלי ומתסמונת פרארד-ווילי (הפרעה גנטית חמורה הגורמת בין היתר לפיגור והשמנה עקב תחושת רעב שלא ניתנת לסיפוק וידועה בשל כך גם בשם "תסמונת הרעב הקטלני), תוארו שני אירועי דלף מידע ממערכת הלמידה המקוונת של העמותה.

האחד, הוא חשיפת פרטי כלל התלמידים באתר המקוון שלה ובמנוע החיפוש "גוגל" כולל שמותיהם המלאים, אזור המגורים שלהם ושמות המורים. השני הוא מייל שהופץ למורים ולתלמידים ובו הפרטים האישיים של המורים המועסקים בעמותה.

במעשים אלה, כך נטען, פגעה העמותה בפרטיותם של התלמידים והמורים והפרה את תנאי המכרז של משרד החינוך, שחייבו אותה לדאוג לאבטחת מידע מקסימלית.

אירוע הדליפה הראשון אירע במרץ 2015 ונחשף באמצעות מורה של הנערה, שהפנתה את תשומת לב הוריה שאתר הקמפוס של העמותה פרוץ לעיני כל ופרטיה הסודיים והחסויים של בתם חשופים לגולשים.

לפי הנטען, על אף פניותיהם של הורי הנערה לעמותה, המידע נותר חשוף במשך כ-5 חודשים ואף ניתן למצוא אותו בקלות במנוע החיפוש "גוגל".

רק לאחר שהורים נוספים התערבו ופנו למשרד החינוך נחסם האתר לכניסה עד לטיפול בפגם באבטחת המידע.

בעקבות האירוע נערך דו"ח חמור מטעם צוות אבטחת המידע במשרד החינוך שהעלה כי העמותה לא הצפינה את ההזדהות מול האתר (SSL) ולא הגנה על המידע באופן שחוסם את הסריקה של גוגל.

האירוע השני התגלה בנובמבר 2015 – במקרה הזה הופץ מייל בתפוצה רחבה לכלל המורים והורי התלמידים החולים, שכלל מידע סודי ורגיש על המורים, כמו מספר הזהות, גילם, כתובתם, מספרי הטלפון שלהם, מצבם התעסוקתי ועוד.

המורים – החתומים על נספח שמירת סודיות – התרעמו על כך ויזמו תלונה בעניין זה לרשות למידע וטכנולוגיה (רמו"ט). ממצאיה של רמו"ט היו חמורים והיא קבעה כי העמותה הפרה את חובתה לאבטחת מידע לפי חוק הגנת הפרטיות.

גם התקשורת עסקה בשני המקרים האמורים. במאי 2015 פרסם ה"ארץ" כתבה על חשיפת המידע האישי של התלמידים ובדצמבר אותה שנה פורסם בנושא תחקיר של גלי צה"ל.

בבקשה נטען כי דליפות המידע האמורות מהוות הפרה של חוק הגנת הפרטיות ומחדל חמור ורשלני מצד העמותה, בפרט כשמדובר בגוף הכפוף לתנאי המכרז של משרד החינוך והפר אותם באופן בוטה. מלבד זאת נטען כי העמותה הפרה את חוק השוויון לאנשים עם מוגבלויות המחמיר עם דרישות הפרטיות לגבי בעלי מוגבלות. 

הבקשה הוגשה בשם כל התלמידים והמורים של העמותה שפרטיהם האישיים נחשפו ברשת.

בית המשפט התבקש לחייב את העמותה לשלם לנערה 50 אלף שקל כפיצוי על נזקיה וכלל הנזק לחברי הקבוצה (כ-1,500 איש) הוערך ב-75 מיליון שקל.

תגובתה של העמותה טרם הוגשה לבית המשפט.