פעולות טרור ואיבה הן חלק ממציאות החיים בישראל. למרבה הצער, מצבי מלחמה והתקפות טילים אינם זרים לחברה הישראלית וממש בימים אלו חווים תושבי הדרום ומהרכז את מחיר העימות הצבאי.

מי שנפגעו בגוף בנפש (חרדה למשל) עקב פעילות טרור זכאים לפי החוק הישראלי לתגמולים ולהטבות שנועדו לתמוך בהליכי הטיפול, ההחלמה והשיקום.

על מנת להיות זכאי להטבות, על נפגע הטרור לפנות למחלקת נפגעי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי. מי שיוכר כנפגע איבה יזכה לתגמולים חודשיים או למענקים חד-פעמיים וכן לטיפולים רפואיים ופסיכולוגיים, שיקום במידת הצורך ומימון תרופות ועזרים.

התנאים לזכאות והגשת התביעה 

ביטוח לאומי יכיר בנפגע פעולות איבה וטרור אם עמד בשני תנאים: ראשית, עליו להיות מעורב באירוע של פעולת איבה ושנית, עליו להיות תושב או אזרח ישראלי שנפגע בישראל או בשטחי יהודה, שומרון ועזה.

מבחינה פרוצדוראלית, אדם שנפגע מפעולת איבה צריך להגיש תביעה מתאימה לביטוח לאומי (טופס בל-580) עד 12 חודשים מיום הפגיעה, ולצרף לה את כל המסמכים הרפואיים והראיות לפגיעה.

הביטוח הלאומי יעביר את התיק לבחינה אצל הרשות המאשרת במשרד הבטחון – גוף שממנה שר הביטחון ותפקידו העיקרי הוא לבחון את התיק ולקבוע האם הנפגע עונה על הגדרות החוק לפגיעת איבה. החלטת הרשות צריכה להינתן בתוך שלושה חודשים. רק לאחר שהרשות המאשרת תקבע כי מדובר בפגיעת איבה יחזור התיק לביטוח לאומי לצורך טיפול בזכויותיו של הנפגע.  

אם הרשות המאשרת דחתה את התביעה ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לוועדת העררים בתוך חודשיים מיום קבלת ההחלטה.

מה אפשר לקבל?

במידה שהרשות אישרה את הפגיעה יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות (טופס בל/581). הנפגע יוזמן לאחר מכן לוועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי שתקבע את שיעור הנכות שנגרמה לו כתוצאה מהפגיעה. על החלטת הוועדה הרפואית ניתן לערער בתוך 90 יום מיום קבלת ההחלטה.

בשונה מפיצוי לנפגעי תאונות עבודה הנקבע בהתאם לשכרו של הנפגע, כשמדובר בפעולות איבה התגמולים הכספיים נקבעים בהתאם לחוק הנכים (תגמולים ושיקום). נכי פעולות איבה שהוועדה הרפואית קבעה להם דרגת נכות לצמיתות בשיעורים 10%-19% יזכו למענק חד-פעמי בסכום הקבוע בחוק בהתאם לשיעור הנכות. מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של יותר מ-19% זכאי לגמלה חודשית.

עו"ד בת-חן טייץ (צילום: דן לוין)
עו"ד בת-חן טייץ | צילום: דן לוין

חשוב לציין כי גם בני משפחה של נספים בפעולות איבה זכאים להטבות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום). בהתאם להוראות החוק, בני המשפחה השכולה זכאים למימון טיפולים פסיכולוגים בנוסף לייעוץ הנפשי הניתן על ידי עובדי השיקום, וכן להשתתפות בקבוצות תמיכה.

כמו כן, אלמן או אלמנה של נספה זכאים לתגמול חודשי מהמוסד לביטוח לאומי. גובה התגמול הוא בשיעור של 253.1% משכרו של עובד מדינה בדרגה 19 בדירוג מנהלי. מעבר לזה, הם יקבלו תגמול נוסף עבור כל ילד מתחת לגיל 21. 

לפני סיום אדגיש כי מומלץ בחום לפנות לייעוץ משפטי טרם הגשת התביעה כדי לבחון את הזכאות מלכתחילה ולוודא שהתביעה מוגשת עם כל המסמכים והראיות הנדרשים.

*  עו"ד בת-חן טייץ עוסקת בתחום הביטוח הלאומי ומייצגת נפגעי תאונות, איבה וטרור

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל