האפוטרופוס הכללי ורשות המיסים פרסמו בחודש שעבר נוהל לטיפול בתביעות מס רכוש – רכבים בבעלות נעדרים וחטופים, אשר קובע כי תביעת פיצויים למס רכוש בגין נזקים שנגרמו לרכבים של חטופים או נעדרים בעוטף עזה, ניתנת להגשה באמצעות קרוב משפחה שלהם מדרגה ראשונה.

לפי הנוהל, ככל שייקבע פיצוי, הוא יועבר לחשבון של החטוף או הנעדר לאחר הצגת אישור ניהול חשבון על שמו. במקרים בהם קיים קושי או מניעה בביצוע הנוהל יופנו בני המשפחה לאפוטרופוס הכללי על מנת שזה יציע לבני המשפחה כלים אפשריים לרבות מינוי בן משפחה או אדם אחר לטובת ניהול כספי הפיצויים עבור החטוף או הנעדר.

הנוהל הזה הוא חריג שכן הוא מאפשר למעשה מינוי של מיופה כוח או אפוטרופוס לחטוף או נעדר מבלי שניתנה הסכמתם לכך. עם זאת, נכון יהיה לומר שלרוב זה כך. כשממנים לאדם אפוטרופוס עקב מצבו הבריאותי או הנפשי השוללים את יכולתו לנהל את ענייניו בעצמו, המינוי נעשה ללא הסכמתו.

לכן הגיע לעולמנו מסמך מיוחד שנקרא ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לכל אדם בגיר מעל גיל 18 לבחור בעצמו את מי שינהל את ענייניו ברגע שהוא לא יכול לנהל אותם יותר. המציאות מלמדת כי במקרים רבים האדם שערך את ייפוי הכוח המתמשך בוחר במיופה כוח שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה. על כן, ניתן להניח שישנם חטופים או נעדרים שלאו דווקא היו רוצים שקרובי משפחה מדרגה ראשונה ינהלו את תביעתם בהתאם לנוהל, או ימונו להיות האפוטרופוסים שלהם עד אשר ישובו בשלום, בעזרת השם.

אין ספק שהנוהל נועד לסייע למשפחות החטופים והנעדרים, אך יחד עם זאת, במדינתנו מוכת המלחמות ומצבים ביטחוניים לא פשוטים, מומלץ לכל אדם מעל גיל 18 לערוך ייפוי כוח מתמשך ולמנות מיופה כוח אחד או יותר, אשר יסדיר את ענייניו הרכושיים והרפואיים כאשר הוא לא יוכל לנהל אותם בעצמו.

ככל שקיים למי מהחטופים והנעדרים ייפוי כוח מתמשך אשר מגדיר מיופה כוח מטעמו שאינו בן משפחה מדרגה ראשונה, סביר להניח שניתן יהיה להפעיל את המסמך ואותו מיופה כוח הוא זה שינהל את ענייניו של החטוף או הנעדר, ולא בן משפחה מדרגה ראשונה כפי שמגדיר הנוהל.

יש לציין כי לייפוי כוח מתמשך יתרונות נוספים רבים, והוא מקל על התנהלותו של מיופה הכוח בביצוע תפקידו לטיפול בענייניו הרכושיים והרפואיים של הממנה. זאת בניגוד להליך של מינוי אפוטרופוס שהוא מורכב ויקר יותר.

עו"ד אורי שבתאי (צילום: גל שבתאי)
עו"ד אורי שבתאי | צילום: גל שבתאי

אני מאחל, מקווה ומצפה לימים טובים יותר, מתפלל לחזרת כל החטופים וכמובן להצלחת עם ישראל, ניצחון צה"ל וביטחון כל הלוחמים. אך יחד עם זאת יש להביט למציאות בעיניים, ובמציאות זו מוטב שלכל אדם בגיר במדינת ישראל יהיה ייפוי כוח מתמשך שיאפשר טיפול בענייניו הרכושיים והרפואיים בהתאם לרצונו ובדרך הקלה והפשוטה ביותר.

עו"ד אורי שבתאי עוסק ב- ייפוי כוח מתמשך

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין. בהכנת הכתבה השתתפו צוות העורכים של אתר פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.