בינואר 2009 עמותת איל"ן קיבלה לראשונה דרישת תשלום עבור "היטל ואגרת ביוב" בסך כ- 3500 שקל.

העמותה, אשר שנים קודם לכן התקינה על חשבונה קווי ביוב שחוברו לביוב הראשי, לא הבינה כמה היא נדרשת לשלם עבור היטל הביוב וכמה עבור אגרת הביוב ולכן פנתה לעירייה בבקשה לבטל את החיוב.

לתדהמתה, עוה"ד של העירייה ועוזר ראש העיר השיבו לפנייתה תשובות שונות וסותרות, מהן היה ברור כי העירייה עצמה אינה יודעת מה מהות החיוב, עבור איזו רשות הוא נגבה וכיצד נערך התחשיב.

לפי תשובת עוה"ד, היטל הביוב הוא בעבור אחזקת מתקן לטיהור שפכים, המנוהל על ידי איגוד הערים. לעומת זאת, לפי תשובת עוזר ראש העיר, ההיטל נגבה על ידי העירייה בעבור החלפת תשתית הביוב הישנה. כך או כך – נדחתה בקשת העמותה לביטול החיוב.

בנסיבות אלו, לא נותר לעמותה אלא לערער על ההחלטה בפני ועדת הערר בבימ"ש השלום בחיפה.

כבר בתחילת ההליך, ביקשה העמותה שהמשיבות ימסרו לה מסמכים שונים שיכולים להבהיר את העניין לרבות, התחשיב לפיו נערך החשבון. אולם המשיבות, נענו לדרישה רק בחלקה, למרות התראות בימ"ש ואזהרתו כי לא יוכלו לצרף מסמכים נוספים בהמשך.

בתשובתן לערר הציגו המשיבות גרסה לא אחידה וסותרת למהותו של החיוב, אשר בהמשך נמתחה עליה ביקורת בפסק הדין, ובנוסף הן טענו כי יש לדחות את הערר מאחר שהוועדה אינה מוסמכת לדון בהיטל ביוב שנדרש על ידי איגוד הערים אלא רק בהיטל ביוב שנדרש על ידי העירייה.

התנהלות קלוקלת

סגן נשיא בית משפט השלום בחיפה ויו"ר הוועדה השופט רמזי חדיד קיבל את הערר וקבע כי המשיבות לא הצליחו להוכיח את מהות החיוב על רכיביו השונים ולכן דינו להתבטל.   

השופט השמיע ביקורת חריפה על "התנהלותן הקלוקלת" של  המשיבות אשר לא טרחו לפרט בחשבון את מרכיבי החיוב השונים,  לא ידעו להסביר בהמשך את מהות החיוב ואף לא מסרו את מלוא המסמכים שהיו יכולים לסייע בבירור העניין.

השופט ציין כי היעדר הבחנה בין מרכיב ההיטל למרכיב האגרה גם מנעה מהוועדה את האפשרות לדון אך ורק בנושא היטל הביוב, המצוי בתחום סמכותה (להבדיל מנושא אגרת הביוב שאינו בסמכותה).

השופט הוסיף כי התנהלות המשיבות מנוגדת לכללי מנהל תקין ואף עלולה לגרום לגביית יתר אסורה.

לבסוף, השופט נעתר לבקשת העוררת וביטל את חיובי העמותה לכל שנת 2009 ולא רק את החיוב מינואר באותה שנה, וזאת חרף התנגדות המשיבות. הוא נימק זאת בכך שאין כל שוני בין החיובים.

המשיבות חוייבו בהוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 11,700 שקל.

לידיעה המקורית

לפסק הדין

ב"כ העוררת: עו"ד דן שפר

ב"כ המשיבות: עו"ד גלית אקרמן ליפשיץ מהשירות המשפטי של עיריית חיפה, עו"ד שמואל בן חיים

עו"ד טל קדש עוסק/ת במשפט חוקתי ומנהלי 
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.