בית המשפט המחוזי ביטל בשבוע שעבר החלטה של עיריית חיפה שקבעה שתשלומים ששילם לה תושב העיר לא ייכללו במבצע ההנחות על חובות הארנונה שפרסם משרד הפנים. העירייה זקפה את התשלומים על חשבון חובות מוקדמים אך השופט מנחם רניאל קבע שהתנהלותה מרוקנת את המבצע מתוכן.

באפריל 2017 פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה שלפיהן תינתן הנחה של 45%-50% מסכום הארנונה לחייב שישלם את חובות הארנונה שנצברו לחובתו עד סוף שנת 2014ֿ, בתנאי שישלם את מלוא החוב לשנים 2015-2016.

לפני כחודשיים עתר תושב חיפה נגד החלטת העירייה שלא לכלול תשלומים ששילם לה במסגרת מבצע ההנחות הזה. הוא סיפר שמחודש מאי 2013 הוא מחזיק בבית קירור בעיר. בינו לבין העירייה היה סכסוך משפטי בקשר לסיווג הנכס והוסכם שבשנים שבהן התנהלו ההליכים לא יינקטו כלפיו הליכי גבייה אם ישלם את הסכומים שאינם שנויים במחלוקת, כפי שאכן עשה.

לדבריו, ביולי 2017 פנה לעירייה בבקשה להיכלל במבצע מחיקת החובות. לטענתו, מנהל מחלקת הגבייה ערך תחשיב שלפיו עליו לשלם 50,400 שקל לכיסוי חובותיו, כשהסכום כולל את החובות בגין השנים 2015-2016 ומחצית מחובותיו עד סוף שנת 2014.

העותר הוסיף ששילם את הסכום ב-8 המחאות אך באוקטובר האחרון קיבל להפתעתו הודעה מהעירייה שההסכם מבוטל ושהוא אינו יכול להיכלל במבצע ההנחות. היא הסבירה לו אז שזקפה את התשלומים על חשבון חובות השנים 2013-2015 באופן שנותר עדיין חוב לשנים 2016-2017.

לטענת העותר, התנהלות העירייה מרוקנת מתוכן את מבצע ההנחות ואינה הוגנת.

העירייה השיבה שפעלה בהתאם לסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות שקובע שיש לזקוף תשלומים שמתקבלים מתושבים על חשבון החוב הישן ביותר.

לטענתה, התחשיב שנערך עם העותר אינו תחשיב במסגרת מבצע ההנחות אלא שנעשה לפנים משורת הדין לצורך עיכוב הליכי גבייה.  לדבריה, העותר אינו עומד כלל בתנאי מבצע ההנחות.

מסכלת את המבצע

אך השופט מנחם רניאל מבית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את העתירה. הוא ציין שהפרשנות הנכונה לסעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות היא שיש לזקוף את התשלום שמתקבל מהתושב על חשבון החוב המוקדם ביותר רק אם הוא לא הודיע עבור איזו תקופה הוא מעוניין לזקוף את התשלום.

השופט הדגיש שפרשנות זו מתיישבת עם הוראה בחוק החוזים שלפיה חייב רשאי בעת התשלום לציין מהו החוב שבגינו ייזקף הסכום ורק אם לא עשה כן, רשאי הנושה להחליט בנושא.

״פרשנות המשיבה מסכלת את תחולת ההנחה הניתנת לפי תקנות ההסדרים״, כתב השופט והסביר שלפי פרשנות זו, כל תשלום שישולם לשנים 2015-2016 ייזקף תחילת לחובות העבר, ולא ייחשב כהסדרת מלוא החוב לשנים אלה באופן שמאפשר לעמוד בתנאי הזכאות להנחה.

לפיכך ביטל השופט את החלטת העירייה וקבע שעל העירייה לכלול את העותר במבצע.

העירייה חויבה בהוצאות בסך 14,040 שקל.

ב״כ העותר: עו"ד דן י. ארטן

ב״כ המשיבה: עו"ד לילה בן צור יחנוביץ

לכתבה המקורית

עו"ד רפי בוקר מייצג בהליכים מול רשויות מקומיות כולל בענייני ארנונה

הכותב לא ייצג בתיק