בית המשפט המחוזי בבאר שבע ביטל לאחרונה הסכם פשרה בין נאמן בפשיטת רגל לבין בנק הפועלים לאחר שהתרשם כי הבנק מיהר להתפשר על חשבון זכויותיו של אחי החייב, תוך הפרת חובת ההגינות והנאמנות כלפיו.

לפני כ-22 שנה נחלץ גבר לעזרת אחיו ולקח על עצמו הלוואת משכנתv של מיליוני שקלים שהוטלה על שני בניינים של אחיו בחולון.

באופן הזה הוא הפך להיות הלווה העיקרי, כאשר בנוסף לנכסים בחולון הוא משכן גם את הבית שלו בראשון לציון. אלא שהוא עשה טעות ולא רכש את הבניינים בפועל, כך שהם נותרו בבעלות אחיו.

לימים נקלע האח לחובות והפך לפושט רגל. מאחר שהבניינים בחולון נשארו על שמו הנאמן בתיק רצה למכור אותם כדי לכסות את חובותיו. הבעיה הייתה שעל הנכסים הללו רבצה משכנתא של כ-5.1 מיליון שקל באותה העת, והנאמן לחץ על הבנק להתפשר ולחלוק עמו בכספים.  

לאחר דין ודברים, הסכים הבנק לקבל רק 60% מהתמורה שתתקבל מהמכירה, תוך הותרת 40% בידי הנאמן. את יתרת חוב המשכנתא תכנן הבנק לפדות באמצעות מכירת ביתו הממושכן של אחי החייב. כך נחתם בין הנאמן לבין הבנק הסכם פשרה שאושר בבית המשפט בינואר 2011.

אז קם הלווה וביקש לבטל את ההסכם שלטענתו פוגע מהותית בזכויותיו, שכן יוצא שלא רק שהוא יפסיד את הבניינים בחולון אלא גם את ביתו שלו.

הבנק והנאמן התנגדו לכך כמובן, כאשר הנאמן ציין כי המבקש בכלל לא יכול לדרוש לבטל הסכם שהוא לא צד בו.

בחר בדרך הקלה

אך השופט אריאל חזק הבהיר שהמבקש רשאי-גם-רשאי לבקש להתערב בהסכם שיפגע בו כלכלית וקשור קשר הדוק להחלטתו לסייע לאחיו בעת צרה.

לגופו של עניין השופט קבע שאסור היה לבנק לחתום על ההסכם תוך פגיעה בזכויות המבקש.  

ראשית, השופט הדגיש כי הבנק היה יכול לכסות חלק ניכר מהמשכנתא לו היה מממש את זכותו לגבות את דמי השכירות משוכרי הנכסים בחולון שהגיעו לסכום לא מבוטל של כ-3.5 מיליון שקל. מי שגבה אותם בסוף היה הנאמן, שבאופן הזה צבר סכום נכבד בקופת הנושים של אחי המבקש.

שנית, הבנק נהג בפזיזות ובחוסר הגינות בכך שוויתר על מיליוני שקלים תוך כוונה למכור את הנכס האישי של המבקש, מבלי ליידע אותו מראש.

"במצב דברים זה כאשר הבנק ידע שעל אף שהמבקש כיסה את כל חובות החייב (ואף הביא נכסים 'מן הבית' להבטחת ההלוואות), הוא נקט בצעד מוטעה ולא רכש בפועל הנכס מאחיו, ולכן לא יוכל להיפרע מן הנכס בדרך כלשהי, מחויב היה הבנק, בהתאם לחובות המוטלות עליו, לנקוט יתר זהירות בזכויות המבקש, ולא להתקשר בהסכם פשרה שעתיד היה לפגוע במבקש", סיכם השופט את הסוגיה.

לבסוף השופט קבע כי נראה שהבנק הסכים להתפשר רק משום שהפתרון שהציע הנאמן היה לו קל ונוח יותר מאשר ניהול הליכים משפטיים מולו. כל זאת, על חשבון פגיעה חמורה במבקש.

משכך, השופט ביטל את ההסכם והורה לנאמן לכסות את הלוואת המשכנתא במלואה מכספי המכירה. הבנק והנאמן חויבו לשלם למבקש 20,000 שקל הוצאות משפט.

ב"כ המבקש: עו"ד י' ברמי
ב"כ הבנק: עו"ד ליפא מאיר, עו"ד עוזי מור
הנאמן בתיק: אריק אמיר, עורך דין פשיטת רגל

עו"ד אליהו כהן מייצג בהליכי פשיטת רגל.
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל