"הפניקס" סירבה לשלם למבוטחת החזרים על פיצויים שנדרשה לשלם עקב עבודה רשלנית משום שלא עדכנה אותה על ההליך המשפטי. ב-2016 הפרשה הגיע לבית המשפט השלום בנצרת, שהכריע לאחרונה לטובת המבוטחת ופסק לה כ-30 אלף שקל. פסק הדין החשוב של הרשם הבכיר ריאד קודסי מבהיר לחברות הביטוח שאם לא יעמדו בחובותיהן החוקיות ולא יסבירו למבוטחים על מה הם חותמים – שום חריג לא יעזור להן.

ביולי 2011 ביצעה התובעת עבודת ניתוק מים לחייב בכפר אכסאל עבור ספקית השירותים המוניציפאליים "מילגם". במהלך ביצוע העבודה, נגרמו נזקים לנגרייה שכנה ובעליה תבע את "מילגם" וזכה.

אלא ש"מילגם" הגישה נגד התובעת הודעת צד שלישי בטענה שהנזקים נגרמו עקב עבודתה הרשלנית – ובהתאם לכך התובעת היא שחויבה לפצות את בעל הנגרייה בסך של כ-30 אלף שקל.

בהמשך, התובעת פנתה לחברת הביטוח שלה להחזר הפיצוי אך זו דחתה אותה, וביוני 2016 היא הגישה נגדה תביעה לפיצוי של 46 אלף שקל – סכום הפיצוי בתוספת חוב התובעת להוצאה לפועל.

טענת ההגנה של הפניקס הייתה שהתובעת פעלה בניגוד לתנאי הפוליסה כשלא העבירה לה את  הודעת הצד השלישי שהגישה "מילגם" מיד עם קבלתה – כדי שתוכל אף היא להתגונן בהיותה הכיס העמוק שאמור לשלם את הפיצוי.

חברת הביטוח הוסיפה כי ממילא הפוליסה לא חלה על המקרה משום שמתקיים כאן חריג האחריות המקצועית שקובע שאין כיסוי ביטוחי אם הנזק נגרם עקב רשלנות מקצועית.

לוודא שהמבוטחת הבינה

עו"ד דוד פייל (צילום: רן כליף)
צילום: רן כליף
אך הרשם הבכיר קודסי קיבל באופן חלקי את התביעה. בתחילה הרשם ציין כי פניית התובעת לנתבעת לאחר 15 הימים הקבועים בפוליסה לא שינתה דבר ביחס לאחריות הנתבעת לתשלום הפיצוי.

בנוסף, הרשם קבע כי הנתבעת לא הוכיחה שהייתה מביאה לתוצאה אחרת אם הייתה מקבלת את ההודעה בזמן.

מלבד זאת, נקבע כי במכתב הדחייה ששלחה "הפניקס" לתובעת לא פורטו כראוי הנימוקים העומדים מאחורי החלטתה. ואם זה לא מספיק הרשם אף הסב את תשומת ליבה של חברת הביטוח לכך שהחריג בפוליסה לא הובלט כנדרש בחוק חוזה ביטוח.

הרשם הבהיר כי לנוכח פעילותה של התובעת, יש להניח שרכשה את הפוליסה כדי להגן על עצמה מטענות של חייבים כלפי עבודתה, כך ששלילת הכיסוי הביטוחי על אחריות מקצועית למעשה מרוקנת את הפוליסה מתוכן.

משכך, הבלטת החריג הייתה חשובה על אחת כמה וכמה, ואף היה זה מחובתה של חברת הביטוח לוודא שהתובעת הבינה את מהותו.  

לפיכך, הרשם הטיל על "הפניקס" את האחריות להחזיר לתובעת את סכום הפיצוי בו חויבה. עם זאת, מאחר שהתובעת בכל זאת לא פעלה כראוי כשלא צירפה את חברת הביטוח להליך מול הניזוק הפיצוי הוגבל לגובה הנזק – 24,661 שקל – ולא ליתר ההוצאות שהתובעת חויבה בהן. לסכום זה יתווספו הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 4,000 שקל.

שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין

עו"ד דוד פייל עוסק/ת ב- דיני ביטוח 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל