בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל לאחרונה ערעור שהגישו 5 אחים על פסק דין שביטל את צוואת אחיהם בנימוק כי נשתכחה מלבו. המנוח ציווה את כל רכושו לאחיו, שנים לפני שחידש את הקשר עם בנו היחיד. השופטים קבעו בין היתר שבנו של המנוח לא הוכיח מעל לכל ספק סביר שהצוואה אכן נשכחה מלבו של אביו, וכי העובדה שהמסמך נשמר בקלסר עם מסמכים חשובים נוספים מלמדת ההיפך.

המנוח נפטר ב-2018 כשהוא כבן 78 שנים. ב-1986 הוא חתם על צוואה בכתב יד שבמסגרתה ציווה כמעט את כל רכושו לחמשת אחיו. לבנו ציווה המנוח סך של 4,000 דולר ולחברתו ציווה 6,000 דולר. 

במסגרת התנגדות לצוואה הבן סיפר שהמנוח ואמו הכירו בשנת 1970 ובשנת 1972 הוא נולד. לדבריו, עקב מערכת יחסים עכורה מאוד בין המנוח שהתנגד להמשך ההיריון לבין האם, לא התקיים כל קשר בינו לבין המנוח במשך שנים רבות. לטענת הבן, בקיץ 1994, לאחר שחרורו מצה"ל וכשהוא בן 22, הוא יצר קשר עם אביו ומאז הקשר העמיק והוא הפך לחלק בלתי נפרד מחייו.

לדבריו, ב-2015 המנוח אמר לו ש"הגיע הזמן לכתוב צוואה חדשה" אך לאחר מות אביו הצוואה החדשה לא נמצאה. לטענתו, ברור שהצוואה הישנה נשתכחה מלבו של המנוח או שהוא חשב שהיא מבוטלת, ובנסיבות אלה אין לקיים אותה. 

האחים טענו מנגד כי המנוח לא שכח את הצוואה וזה היה רצונו. לדבריהם, המנוח לא ערך צוואה חדשה ואף אחד לא העלים אותה. 

בית המשפט למשפחה קיבל את התנגדות הבן וקבע שהצוואה נשתכחה. בפסק הדין נכתב כי העובדות מלמדות שהצוואה לא משקפת את רצון המנוח והוא לא ייחס משמעות לצוואה.

האחים לא השלימו עם פסק הדין והגישו ערעור. הם טענו כי הבן טען שתי טענות חלופיות סותרות. מצד אחד הוא טען שהמנוח ערך צוואה חדשה בשנת 2015 ומצד שני הוא טען שהצוואה נשתכחה. לשיטתם, לא הוכח שהמנוח כתב צוואה חדשה בשנת 2015 ועילה לביטול צוואה מחמת שנשתכחה אינה קיימת בדין הישראלי. 

עילה לא קיימת 

השופט נפתלי שילה מבית המשפט המחוזי בתל אביב הבהיר כי למרות שהפסיקה הרחיבה מאוד את האפשרות לפרש צוואה ולהשלים בה חסר, היא לא קבעה שניתן לאיין את הצוואה כולה ולקבוע שהיא מבוטלת לגמרי מאחר שהיא נשתכחה מליבו של המצווה.

הוא ציין כי שכחת צוואה לא נמנית עם עילות הבטלות שבחוק, המתייחסות כולן לאירועים או מצבים שקדמו לעריכת הצוואה או שהתרחשו במועד עריכת הצוואה עצמה. "לא קיימת בדין עילה שנוצרה לאחר שהצוואה נחתמה", כתב.

השופט קבע שהבן לא הוכיח מעל לספק סביר שהמנוח שכח מהצוואה. זאת, מאחר שהצוואה נמצאה בתוך קלסר (אוגדן) שבו היו עוד שלושה מסמכים חשובים שסביר שהמנוח לא ראה אותם כבלתי רלוונטיים או מבוטלים.

בנוסף, בתצהירו מסר הבן כי בסוף שנת 2015 הודיע לו המנוח כי הוא ובת זוגו כתבו "צוואות חדשות". מכאן, שבמועד זה המנוח זכר שהייתה לו צוואה קודמת. 

השופט סיכם שלא קיימת בדין עילת ביטול של צוואה מחמת שהיא נשתכחה. 

לא ניתן צו להוצאות. 

השופטות צילה צפת ועינת רביד הצטרפו לפסק הדין.

ב"כ המערערים: עו"ד יהונתן קניר

ב"כ המשיב: עו"ד בעז קראוס

עו"ד עמרם נהרי עוסק/ת ב- ירושות וצוואות
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.