בית הדין הרבני הגדול קיבל לאחרונה ערעור שהגישה אם לילד כבן 3.5 על דחיית תביעה שהגישה להגדלת מזונות בבית הדין האזורי באריאל. הרב הראשי ונשיא בית הדין דוד ברוך לאו והדיינים הרב אליעזר איגרא והרב מיכאל עמוס החליטו שהסכום יעלה מ-1,000 שקלים ל-1,800 אפילו שלא אירע שינוי נסיבות מהותי בשנתיים שחלפו מאז שההורים חתמו על הסכם גירושים. זאת, משום שהמזונות נקבעו באופן זמני בלבד וההסכם אפשר להורים לעתור לשינוי כשהילד יגיע לגיל שנתיים וחצי.

בית הדין הרבני באריאל אישר את הסכם הגירושים לפני כשנתיים. בהסכם נקבע כי האב ישלם לבנו, אז בן 10 חודשים, 1,000 שקלים לחודש כולל הוצאות מגורים, וישתתף בחצי מהוצאות החינוך והרפואה החריגות שלא ממומנות על ידי קופת חולים או המדינה. בסעיף נוסף סוכם כי כשהילד יגיע לגיל שנתיים וחצי כל אחד מההורים יוכל לפנות לבית הדין בעניין המזונות.

כשמלאו לילד שנתיים וחצי הגישה האם תביעה להגדלת מזונות בהתאם לאותו סעיף בהסכם. אלא שבית הדין באריאל דחה אותה משום שלא שוכנע שהיה שינוי נסיבות מהותי שמצדיק התערבות. בערעור שהגישה על כך האם לבית הדין הגדול היא טענה כי לנוכח הסעיף הייחודי בהסכם לא הייתה אמורה להוכיח שינוי נסיבות כלל, וכי הסכימה לסכום הנמוך רק משום שידעה שהוא זמני.

מכל מקום, היא טענה כי בית הדין לא התייחס לטענותיה כי הנסיבות השתנו משום שבזמנו האב היה סטודנט ולא עבד, וכיום הוא עובד ומשתכר לפחות 8,400 שקלים בחודש. כמו כן, היא טענה שהילד נכנס לגן פרטי ושהיא זקוקה לתוספת עבור הוצאות מגורים.

האב טען לעומת זאת שסכום המזונות נקבע על סמך כספים אחרים שקיבלה האם במסגרת הגירושים. עוד הוא טען כי הסעיף נועד למנוע ממנה להטריד אותו לפחות עד גיל שנתיים וחצי, והוא לא שלל את הצורך להוכיח שינוי נסיבות מהותי. בנוסף הוא טען כי סכום המזונות כולל את כל ההוצאות עבור הילד וכי הוא לא זקוק למימון הוצאות מגורים, משום שהאם מתגוררת איתו ביחידה של הוריה.

לא פטור

הרב הראשי ונשיא בית הדין דוד ברוך לאו והדיינים הרב אליעזר איגרא והרב מיכאל עמוס דחו את טענות האב לגבי ההסכם.

הם קבעו כי מהחלטה שהתקבלה במסגרת הליך הגירושים טרם חתימת ההסכם עלה בבירור כי סכום המזונות זמני בלבד. הסכום נקבע בזמנו בהתחשב בכך שהילד היה עדיין תינוק בן 10 חודשים ולא נקבעו הסדרי שהות קבועים עם האב, והצפי לסיום לימודיו של האב כשהילד יגיע לגיל שנתיים וחצי. לפיכך, האם לא צריכה להוכיח שינוי נסיבות מהותי לצורך בחינת המזונות מחדש.

עוד הדגישו הדיינים כי עצם העובדה שההורים שבחרו לעזור לבתם עם דיור לא פוטרת את האב מחובתו לממן את הוצאות המגורים של הילד, בפרט כשמדובר בקטין מתחת לגיל 6.

עו"ד יעל ורד (צילום: ליהי קליין)
עו"ד יעל ורד | צילום: ליהי קליין

בסיכומו של דבר, החליטו הדיינים שסכום המזונות הכולל יעמוד על 1,800 שקלים בחודש – מיום הגשת התביעה. המשמעות היא שהאב יצטרך לשלם לאם הפרשי מזונות על תקופה של כשנה וחצי.

ב"כ האם: טו"ר לימור מרים חגג

ב"כ האב: עקיבא ברילנט, עורך דין גירושין

עו"ד יעל ורד עוסק/ת ב- דיני משפחה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.