עד לפני מספר שנים הדרך לטיפול בחסרי ישע הייתה רק באמצעות פנייה לבית משפט בבקשה למינוי אפוטרופוס.

בשנת 2016 תוקן חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ולראשונה ניתנה אפשרות לכל אדם בגיר ובריא בנפשו ושכלו לבחור מבעוד מועד בידי מי תופקד האחריות עליו במקרה שלא יוכל לדאוג לענייניו בעצמו.

הבחירה נעשית באמצעות חתימה על ייפוי כוח מתמשך. מדובר במסמך משפטי שמאפשר למנות אדם או מספר אנשים, שיהיו אחראיים על הטיפול במייפה הכוח.

ניתן לקבוע במסמך הוראות ביצוע ספציפיות, וגם עקרונות מנחים לעתיד בענייני גוף או רכוש.

איך התהליך מתבצע?

עו"ד אסף לאור, שותף במשרד עורכי הדין הרצליך לאור שעוסק גם בדיני משפחה ואפוטרופסות, השיב לכל השאלות שלכם.

צפו בשידור >>

הילה שאלה: אני מעוניינת לחתום על ייפוי כוח מתמשך. לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?

טרם החתימה על ייפוי כוח מתמשך יש להחליט מה היקף ייפוי הכוח, האם אנו רוצים שייפוי הכוח יהיה בעניינים רכושיים בלבד – כלומר לקבלת החלטות ולביצוע פעולות הנוגעות לכספים, נכסים והתחייבויות, או בעניינים רפואיים הנוגעים למתן הסכמה או לקבל החלטה בדבר טיפול רפואי. ניתן גם להתייחס לעניינים אישיים – החל בדאגה לרווחת הממנה, סיפוק צרכים יומיומיים ועד הסדרת תעסוקה, לימודים או שיקום.

מרגע שהחלטנו על היקף ייפוי הכוח, עלינו להחליט על המקרים הייחודיים אותם נרצה להחריג מתוך ייפוי הכוח הכללי, ולציין זאת בפני עורך הדין. לדוגמא, ניתן לתת ייפויי כוח רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואישפוז פסיכיאטרי.

מלבד זאת, חשוב מאוד להדגיש כי בהתאם להוראות החוק, ברירת המחדל בעניין כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף היא עם קבלת חוות דעת מומחה לפיה המייפה אינו כשיר להבין בדבר אותו מסר להחלטת מיופה הכוח. עם זאת, יש מקרים שבהם הממנה מבקש לקבוע כללים אחרים אשר יפעילו את ייפוי הכוח המתמשך, כדוגמת תאריך ספציפי או קרות אירוע  מיוחד וקונקרטי.

איתי שאל: מה ההבדל בין אפוטרופסות לבין ייפוי כוח מתמשך?

עד לתיקון חוק הכשרות המשפטית החוק אפשר לאדם למנות אפוטרופוס לעצמו, או ע"פ החלטת בית משפט, בהליך משפטי מורכב יחסית ומחייב גם עבור האפוטרופוס שכלל חובת דיווח והגשת דוחות לאפוטרופוס הכללי. ככלל, מינוי האפוטרופוס בוצע רק כאשר אדם לא יכול היה לטפל יותר בענייניו הרכושיים או לקבל החלטות בנוגע למצבו הרפואי.

עם זאת, במקרה של ייפוי כוח מתמשך מתאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את העתיד כבר היום ולמנות מיופה כוח בקלות יחסית, למקרה שלא יוכל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו הרכושיים.

היתרון המשמעותי של ייפוי הכוח המתמשך הוא שהוא מבוסס על בחירה אישית של הממנה, ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון. היכולת לבחור מראש את מיופה הכוח עוד בטרם קרות האירוע שמצריך את ההפעלה שלו, והיכולת להחליט על זהות מיופה הכוח, מבלי לגרור את הקרובים להליך המשפטי הנדרש במינוי אפוטרופוס, ומבלי לסמוך על מערכת המשפט שתבחר את מיופה הכוח הנכון בשבילך.

אוהד שאל: אבא שלי התחיל לסבול מדמנציה ואנחנו מעוניינים כל הילדים להחתים אותו על ייפוי כוח מתמשך. אפשר לקבוע כמה מיופי כוח?

בוודאי. ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי הכוח. אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם.

יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.

יש להדגיש כי ניתן למנות את אותו מיופה הכוח לכל העניינים הרצויים, אך ניתן גם למנות מספר מיופי כוח. ניתן להחליט על מינוי מיופה כוח חליפי למקרה שמיופה הכוח הראשון לא ירצה או לא יוכל לפעול. ניתן וכדאי לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו במשותף או בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת.

כך לדוגמה, אם לאדם יש 2 מכרים עליהם הוא סומך, אחד רופא ואחד כלכלן, ניתן לקבוע כי המכר הרופא יהיה מיופה הכוח בעניינים הרפואיים וכי הכלכלן יהיה מיופה הכוח בעניינים הרכושיים.

עמית שאל: אפשר לשנות את ייפוי הכוח לאחר הגשתו לאפוטרופוס?

התשובה חיובית. מרגע שהוגש ייפוי הכוח אין משמעות הדבר כי חרצנו את גורלנו, להיפך. הפקדת ייפוי כוח מתמשך הינה פעולה גמישה וברת שינוי המאפשרת עדכונים לאורך חיי המצווה. ניתן לשנות ייפוי כוח אף לאחר הפקדתו ואישורו, אך זאת רק בהתאם להוראות החוק וסדר הפעולות הנדרש לשם כך.

יש להבהיר כי במקרה שתרצה לשנות את ההנחיות המהותיות שנתת, למשל להחליף את מיופה הכוח באדם אחר תצטרך לערוך ייפוי כוח מחדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.

אם במהלך הזמן יחול שינוי בפרטים "הטכניים" שמסרת בייפוי הכוח המתמשך כמו למשל פרטי ההתקשרות, עליך לעדכנם באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי.

נועה שאלה: מי קובע מתי מייפה הכוח הפך להיות "לא כשיר" וייפוי הכוח נכנס לתוקף?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיי מסוגלת עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח. זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך. לדוגמא, ניתן לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף רק בכפוף למתן חוות דעת מומחה שתקבע זאת או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי.

אבל חשוב להדגיש, החוק אינו מאפשר לממנה לקבוע תנאים לתוקפו של ייפוי הכוח התלויים רק בשיקול דעתו של מיופה הכוח, וזאת בכדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו ההבנה והיכולת של הממנה עלולים להיות מופחתים.

יחד עם זאת, הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקף בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף הקרוב לממנה שיכולים להעיד על סמך היכרותם עמו כי הגיע השלב בו הוא "אינו מבין בדבר".

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חובה על מיופה הכוח למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע.  מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

לאחר ההצהרה, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

זיו שאל: קיבלתי הצעת מחיר של כמה אלפי שקלים לייפוי כוח. למה זה כל כך יקר? אפשר לערוך ולהגיש את המסמך לבד, כמו שעושים צוואה בלי עו"ד?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע שייפוי כוח מתמשך ייחתם בפני עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, שעבר הכשרה מתאימה והוסמך ע"י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים.

בנסיבות האלה אין אפשרות לחתום על ייפוי כוח מתמשך באופן עצמאי וללא נוכחות עו"ד.

לגבי העלויות, מדובר בפרוצדורה שעשויה להמשך מספר מפגשים מאחר שקודם לעריכת ייפוי הכוח, על עורך הדין מוטלת חובה ואחריות לברר את הרצון האמיתי של הממנה, ואת ההשלכות הכרוכות במסירת המנדט לניהול ענייניו בעתיד למיופה הכוח.

על עורך הדין לפרוש בפני הממנה את החלופות המשפטיות ולהתאים  לממנה את התנאים המתאימים לצרכיו. חשוב להדגיש כי ניתן לצרף לייפויי הכוח הנחיות מקדימות, בהן הממנה ידריך את מיופה הכוח בנוגע להחלטות עתידיות שיהיה עליו לקבל בעניינו.

צביקה שאל: מה עושים במקרה של מחלוקת בין מיופי הכוח, למשל לגבי סוג הטיפול הרפואי המתאים?

אם תחליט למנות מספר מיופי כוח, רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף –" ביחד או לחוד", או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני. בנוסף, ניתן לקבוע גם גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.

עם זאת, מאוד חשוב לשים לב שפעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בכל מקרה בין מיופי הכוח. לדוגמה, אם אחד אחראי על נושא המגורים שלך ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש יחייב שיתוף פעולה ביניהם.

אריאלה שאלה: אני מעוניינת לחתום על ייפוי כוח מתמשך. לאיזה נושאים חשוב להתייחס ואיזה הוראות כדאי לציין במסמך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים, שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

מלכה שאלה: אני אלמנה ויש לי 3 ילדים. אפשר לקבוע שרק אחד מהם יהיה מיופה כוח?

חשוב מאד להדגיש: הבחירה באדם שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מסיבה זו, את יכולה למנות כל מי שתבחרי.

חשוב להדגיש, שניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים, כמו עו"ד או רואה חשבון.

נתי שאל: אני רוצה לעשות ייפוי כוח רפואי וראיתי שאפשר לחתום גם אצל רופא או עובד סוציאלי. זה משנה אצל מי עושים?

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין שהוסמך לעריכת ייפוי כוח מתמשך וגם בפני בעל מקצוע טיפולי. בעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

מירה שאלה: אבא שלי צלול לחלוטין אבל מתקשה פיזית ללכת לבנק או לדואר, ואני צריכה הרשאה לעשות דברים כאלה עבורו. ייפוי כוח מתמשך מתאים גם אם הוא לא מוגדר חסוי?

במקרה שאביך לא מוגדר כחסוי, הרי אין מניעה לפעול לפי ייפוי כוח כללי שיינתן לך ויאומת נוטריונית על ידי עו"ד.

אם בכל זאת רוצים לפעול לפי ייפוי כוח מתמשך, צריך לקבוע בייפוי הכוח המתמשך שהוא ייכנס לתוקף רק במקרה שאביך לא יוכל לפעול פיזית.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל