בני הזוג נישאו ב-2002 והביאו לעולם שלושה ילדים. ב-2008 הם התגרשו. בשנה האחרונה הילדים עברו לגור עם האב ולאם נקבעו זמני שהות מצומצמים. השופט פליקס גורודצקיקיבל תביעת מזונות שהגיש האב נגד האם וחייב אותה ב-2,970 שקל לחודש.  

בתביעה, שהגיש באמצעות עו״ד שמואל גרוס, טען האב כי נאלץ לעבור ממקום מגוריו לאור התעללות האם בקטינים. בעקבות המעבר הוא היה מובטל תקופה ממושכת אך לאחרונה רכש מונית. לדבריו, הילדים גרים עמו כבר מעל לשנה והוא מתקשה לכלכל אותם כשההוצאות עבורם מגיעות לכ-10,000 שקל בחודש.

האם, שיוצגה על ידי עו״ד אתי גוהר, טענה מנגד כי במשך כל חייהם הקטינים היו תחת משמורתה ורק בעקבות נישואיה מחדש עתר האב למשמורת עליהם. לדבריה, בהליכים שהתקיימו בין צדדים ניתן פסק דין לפיו הקטינים יהיו במשמורת משותפת אך האב לא מאפשר לה להיות בקשר עמם. היא הדגישה כי לא פעם רשויות הרווחה כינו את התנהלות האב כ-״ניכור הורי״.

היא הוסיפה כי האב רכש מונית חדשה בעלות של מעל 100,000 שקל, מה שמעיד על איתנות פיננסית, והוא גם זכאי לירושה מהוריו בסכומים גבוהים. היא כתבה כי היא מועסקת במשרה חלקית ושכרה החודשי נמוך ביותר מאחר שנקלעה למצב נפשי קשה כשילדיה נלקחו ממנה ולכן פוטרה מעבודתה.

היא ציינה כי חיובה במזונות הקטינים הוא מדין צדקה ולנוכח מצבה הכלכלי הקשה היא זכאית לפטור מהתשלום. בכל מקרה לטענתה, אין לחייב אותה במזונות במצב בו הילדים מסרבים להיפגש עמה.

האב השיב כי האם יכולה לעמוד בסכום מחסכונותיה והכנסתה, ועליה למצות את פוטנציאל ההשתכרות שלה.

נטל שווה

השופט פליקס גורודצקי מבית המשפט למשפחה בירושלים ציין כי הצדדים הסכימו בדיון שהמשמורת תהיה בידי האב. הוא הוסיף שחלוקת זמני השהות תהיה בהתאם לתסקיר הרווחה שלפיו הילדים ייפגשו עם האם שעתיים בשבוע ושבת אחת בכל חודשיים.

השופט הזכיר את הלכת בע״מ 919/15 שהתקבלה לאחרונה ושלפיה נטל חיוב המזונות לילדים בגילאי 6-15 שנים חל מדין צדקה על שני ההורים. לדבריו, הקריטריונים שיש לבחון לשם קביעת דמי המזונות הם צרכי הקטינים לפי רמת החיים להם הורגלו ערב הפירוד, היכולות הכלכליות של שני ההורים מכל המקורות, יחס היכולות הכלכליות של ההורים וחלוקת זמני השהות אצל כל אחד מהם.

השופט קבע כי הכנסות האב עומדות על כ-9,802 שקל לחודש בעוד האם משתכרת בממוצע 1,481 שקל לחודש. עם זאת לדבריו, לא היא לא צירפה כל מסמך שלפיו היא אינה יכולה להשתכר לפחות שכר מינימום.

השופט הדגיש כי על פי הפסיקה על בעל דין למצות את הפוטנציאל ההשתכרות שלו, הלכה שהוחלה לאחרונה גם על אימהות, ופוטנציאל ההשתכרות של האם מגיע ל-5,300 שקל לחודש.

השופט קבע כי צרכיו של כל קטין הם 1,400 שקל לחודש, לא כולל מדור. כמו כן הוא קבע כי לנוכח פערי ההכנסות בין הצדדים חלקה של האם בדמי המזונות הוא 35%.

בנסיבות אלה קבע השופט כי האם תשלם לאב מזונות בסך של 1,470 שקל לחודש בצירוף דמי מדור של 1,500 שקל ובסך הכל 2,970 שקל.

לא ניתן צו להוצאות.

ב״כ האב: עו"ד שמואל גרוס

ב״כ האם: עו"ד אתי גוהר

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל