בית הדין הרבני בבאר שבע דחה לאחרונהתביעה להפחתת מזונות שהגיש אב לשלושה, שלטענתו חתם על הסכם גירושין שחייב אותו ב-3,900 שקל בחודש כשהיה תחת השפעת "נייס גיא" ושיקול דעתו היה משובש. אב בית הדין הרב אליהו אריאל אדרי והדיינים הרב אבידן משה שפנייר והרב אברהם הרוש קבעו כי מדובר בתביעה קנטרנית נוכח העובדה שמלבד החתימה על המסמך האב הוסיף בו הערות בכתב יד, מה גם שהדיין שאישר את ההסכם לא התרשם כי היה מסומם כשהופיע בפניו.

ההורים התגרשו לפני כשנה בבית הדין הרבני. לא חלפו שמונה חודשים והבעל הגיש תביעה לביטול המזונות והתחייבותו בהסכם הגירושין על סמך שלוש טענות מרכזיות: ההסכם נערך על ידי עורכת הדין של האישה והוטה לרעתו, הוא לא הבין על מה התחייב משום שהיה תחת השפעת סם מסוג "נייס גיא" כך שדעתו הייתה משובשת, וכן כי מצבו הכלכלי הקשה אינו מאפשר לו לעמוד בסכום המזונות שהועמד על 3,900 שקל לחודש.

האישה בתגובה טענה כי גם אם בעלה היה תחת השפעת סמים אין זה אומר שלא הבין את ההסכם, בין היתר לנוכח העובדה שהוא עצמו ערך בו תיקונים.

עדיף שיתמקד בילדיו

הדיין הרוש ציין בפתח דבריו כי לפי ההלכה אדם שחותם על מסמך לא יכול לטעון לאחר מכן כי לא הבין את תוכנו.

באשר לסוגיית הסמים, צוין כי אין בנושא עמדה הלכתית אולם ניתן להקיש מההלכות בנושא שכרות. בהקשר זה נקבע בהלכה כי רק כשאדם מוגדר "שיכור כלוט" ניתן להפקיע אותו מהתחייבותו, כאשר הנחת הבסיס היא כי רוב האנשים לא מגיעים למצב כזה.  

במקרה הנוכחי יש אותות לכך שהבעל היה פיקח בזמן החתימה ואישור ההסכם. ראשית, משום שביצע תיקונים בכתב יד לטובתו, שנית, משום שהדיין שנתן תוקף להסכם עמד על כך שלא היה כל סימן המעיד שהבעל לא מבין את מהלך הדיון או שרוי תחת השפעת חומרים כימיים.

לסיכום עמדתו כתב הדיין כי האב, שניסה להטיל דופי בעורכת הדין של האישה ובבית הדין עצמו, הגיש תביעה קנטרנית שדינה להידחות, ואלמלא מצבו הכלכלי אף היה מחויב בהוצאות משפט. "יש להצטער על דרך זו שבוחר לו הבעל ללכת, ובמקום זה ראוי שהבעל ייתן אל ליבו לזון את בניו ולעמוד בהסכם שהוא עצמו חתום", פסק.

אב בית הדין אדרי הוסיף באופן כללי כי כדי למנוע בזבוז זמן שיפוטי יקר בתביעות לביטול הסכמי גירושין רצוי שבפרוטוקול אישור ההסכם ייכתב במפורש כי הצדדים הבינו את תוכנו ואת משמעויותיו ולא יכלו לטעון לאחר מכן כי לא הבינו או לא קראו את ההסכם. כמו כן הומלץ לציין בפרוטוקול שבית הדין התרשם כי הצדדים "אינם תחת השפעה כלשהי אשר נראית לעין ואשר יש בה משום פגיעה בשיקול דעתם".

משכך, התביעה נדחתה והמזונות יישארו בהתאם למה שנקבע בהסכם הגירושין.

ב"כ התובע: לא צוין

ב"כ הנתבעת: רונן דינצ'י, עו"ד לענייני משפחה

עו"ד דורית אלעד עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל