הלכת המזונות החדשה מכה גלים: השופטתרות אטדגי פריאנטה מבית המשפט למשפחה בבאר שבע דחתה באחרונה בקשת אם למזונות זמניים לקטינים, שכן הכנסותיה עולות על אלו של אביהם והמשמורת עליהם כמעט משותפת. השופטת הזכירה כי לפי הלכת העליון מיולי האחרון, דמי מזונות לא ייפסקו באופן אוטומטי אלא לפי יכולתם הכלכלית של הצדדים.

במסגרת הליכי הגירושין בין ההורים לפני כ-4 חודשים הגישה האישה בקשה למזונות זמניים עבור ארבעת הילדים המשותפים – כולם מעל גיל 6. את גובה המזונות היא העמידה על 75% מהוצאותיה על הילדים – כ-10,000 שקל לא כולל הוצאות מגורים והוצאות מיוחדות אחרות.

את בקשתה היא לא גיבתה באסמכתאות המעידות שהיא באמת מוציאה את הסכום המבוקש על הילדים.

האב, בתגובה הסתמך על ההלכה החדשה של בית המשפט העליון וטען כי האם מרוויחה יותר ממנו, וכי המשמורת על הילדים היא למעשה משותפת: אחד מהם נמצא במשמורתו הבלעדית, ושלושת הקטינים הנותרים נמצאים אצלו 6 ימים מתוך שבועיים (ו-8 ימים אצל האם). לפיכך, יש לקבוע כי כל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמני השהות שלו.

בפסק דינה, השופטת אטדגי-פריאנטה ערכה סקירה קצרה על ההלכה החדשה בנושא מזונות קטינים. לפני ההלכה פורש הדין העברי שלפיו נפסקים מזונות של ילדים לאב יהודי ככזה המחייב את האב לממן לבדו את הצרכים ההכרחיים של ילדיו עד גיל 15.

ההלכה הביאה עמה בשורה חדשה: הרכב מורחב של שבע שופטים קבע כי "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה...".

כמה את מרוויחה?

זאת אומרת שאם עד היום אף אחד לא טרח לבחון את משכורתה של האם במסגרת תביעת מזונות, הרי שבעידן של היום, בו נשים עובדות ומפרנסות – יש טעם להתחשב בכך.

עו"ד רוית דסקל שורץ (צילום: ענבל מסיקה,  יחסי ציבור )
עו"ד רוית דסקל שורץ | צילום: ענבל מסיקה, יחסי ציבור
משכך השופטת פנתה לבחון את מצבם הכלכלי של שני ההורים. ממצאיה העלו כי הכנסותיה של האישה, שמקבלת לידיה גם את קצבאות הילדים, מגיעות לסך של כ-14 אלף שקל בממוצע, ולעומתה הכנסתו החודשית של האב מגיעה לכ-11 אלף שקל בלבד.

בהתחשב בכך שחלוקת המשמורת בין ההורים כמעט שוויונית, והאם לא נושאת כלל במזונותיו של הילד שנמצא במשמורת האב, השופטת קבעה כי אין כל סיבה שישלם לאם מזונות. הפתרון הראוי בעיניה הוא שכל צד יישא בהוצאות הקטינים בזמן שהם שוהים אצלו. כמו כן נפסק כי ההורים יישאו שווה בשווה בהוצאות החינוך והרפואה של הילדים.

ב"כ המבקשת: עו"ד לענייני משפחה, לימור לוגסי

ב"כ המשיב: עו"ד איתן שלו סולקין

לכתבה המקורית

עו"ד רוית דסקל שורץ עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.