ארבע אחיות ירשו מאביהן המנוח קרקע גדולה באזור הצפון. בשנת 2013 התקבלה תביעת פירוק שיתוף שהגישה אחת מהן ונקבע כי חלקה יימכר בהתמחרות, כאשר לאחיותיה תהיה זכות ראשונים לרכישה לפי שווי של 9 מיליון שקל.

פסק הדין היה רק יריית הפתיחה לשלל התדיינויות משפטיות לאחר שבהתמחרות הגיעה הצעה מטעם רוכשת זרה על סכום של 10 מיליון שקל.

האחיות אמנם השוו את ההצעה, אבל הצעתן עדיין הייתה משתלמת פחות לנוכח הסיכון שעסקת המכר מולן – כקרובות משפחה – תחייב את אחותן (המוכרת) במס שבח גבוה יותר מהמס שתצטרך לשלם אם תמכור את חלקה לאדם זר.

לאחר התדיינויות רבות השופט סארי ג'יוסי מבית המשפט המחוזי בחיפה הציע לאחיות שתי אפשרויות להשוואת ההצעה באופן שלא יקפח את אחותן: האחת, להציע הצעה גבוהה יותר שמגלמת בתוכה גם את הפרש המס שאחותן תצטרך לשלם משום שהן קרובות, והשנייה להודיע על הסכמה מפורשת לשאת בהפרש תוך העברת ערכו המשוער עם תשלום התמורה. 

בשלב הזה העלתה הרוכשת הזרה את הצעתה ל-11 מיליון שקל. כחודש לאחריה הודיעו האחיות כי הן משוות את הצעתן לפי האפשרות השנייה, אך לא הפקידו את ההפרש ולא כתבו במפורש שהן מסכימות לשאת בו. בד בבד הן ביקשו מהשופט ג'יוסי לאפשר להן לשלמו רק אחרי שינסו להשיג פטור, אך בקשתן נדחתה.

לאחר מכן ההליך הוחזר לבית המשפט למשפחה שנדרש להכריע מי יזכה בחלקה. בית המשפט פסק לטובת האחיות לאחר שתיקנו את הודעתן וכתבו במפורש שיישאו בהפרש המס במידה שאחותן תחויב במס גבוה, אולם הרוכשת הזרה הגישה על ההחלטה ערעור. כך הגיעה הפרשה בפעם השלישית לפתחו של השופט ג'יוסי.

ניסו ליצור מרחב תמרון

המערערת טענה בין היתר כי הצעת המשיבות הייתה פגומה משום שלא ענתה על תנאי המתווה, ועל כן יש להכריז עליה כזוכה בהתמחרות. מנגד, המשיבות טענו כי הודעתן עמדה בכל התנאים, למעט סכום המס שעדיין לא ידוע מה גובהו ולכן לא פירטו אותו. אך פסק הדין של השופט ג'יוסי, שניתן לפני מספר ימים, הכריע לטובת המערערת.

השופט סבר שהודעת המשיבות לא עמדה בתנאים שהציב. למעשה, לטעמו, מדובר בהודעה אשר "מותירה בידיהן מרחב תמרון באשר לתשלום הפרש המס ודחיית תשלומו למועד השומה הסופית, לאחר השגות ועררים". באופן הזה מתקיים הסיכון אותו ביקש בזמנו למנוע – הטלת נטל מס גבוה על אחותן תוך קיפוח זכויותיה. הוא הבהיר הכוונה הייתה שהאחות המוכרת תקל את הפרש המס כבר במסגרת הסכם המכר, ולא בשלבים מאוחרים יותר. רק באופן הזה הצעת המשיבות הייתה שוות ערך להצעת המערערת.  

אלא שהמשיבות לא הפקידו את הפרש המס, כפי שהורה, וטענתן כי הסכום עדיין לא ידוע אינה מקובלת עליו. בהקשר זה השופט ציין כי מומחים מטעמן כבר העריכו את שווי המס כך שהוא לא "עלום", ואם הסכום היה עולה על חיוב המס בפועל הן היו מקבלות החזר לאחר מכן.  

בסיכומו של דבר השופט קבע כי לא היה מקום להכשיר את הודעת המימוש הפגומה של המשיבות והמערערת הוכרזה כזוכה בהתמחרות. המשיבות חויבו בהוצאות של 10,000 שקל.

ב"כ המערערת: עו"ד י. ישורון, עו"ד ש. לוינזון, עו"ד י. שאהין

ב"כ המשיבות: עו"ד ש. כרוב

לכתבה המקורית

עו"ד כנרת שמיר מסיקה עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.