במסגרת תביעת מזונות לשני ילדים ביסס האב את טענותיו על ההלכה החדשה אף שאין לו משמורת משותפת. השופטת חני שירה מבית המשפט למשפחה בראשון לציון – שדחתה באחרונה את טענותיו וחייבה אותו במזונות של 4,000 שקל בחודש – קבעה שבמקרה זה אין מקום להתחשבות במזונות שעה שחלוקת זמני השהות בין האב לבין האם "רחוקים מחלוקה שווה".

בני הזוג נישאו ב-2006 והביאו לעולם בת ובן. 9 שנים לאחר מכן, הם התגרשו והאישה קיבלה את המשמורת על הילדים. כמו כן נקבע כי עד שתוכרע תביעת מזונות הילדים שהגישה האם יישא האב במזונות זמניים של 3,200 שקלים בחודש, ובמחצית התשלום עבור מסגרות חינוך וההוצאות הרפואיות שאינן נכללות בכיסויים הביטוחיים.

אלא ששני הצדדים לא הסכימו שהסכום הזמני יהפוך למזונות קבועים: האישה סברה שיש להגדיל אותו ל-5,670 שקלים לנוכח העובדה שהאב שוהה עם הילדים זמן מועט ולא נכללו בו הוצאות קבועות למגורים.

לעומתה, האב ביקש להקטין אותו ל-2,147 מאחר שהסכום הזמני נקבע בתקופה שפגש את ילדיו אחת לשבועיים, ואילו כיום הוא שוהה עמם פעם אחת באמצע השבוע, בכל סוף שבוע שני ובמחצית מהחופשות והחגים. האב אף הפנה להלכה החדשה בעניין מזונות הילדים, וטען שיש להתחשב בכך שבתו עברה את גיל 6 ובנו יעבור אותו בעוד כשנה.

לא ממצה את הפוטנציאל

בפסק הדין שניתן לפני כשבועיים, השופטת שירה התרשמה כי המחלוקות בין ההורים בנוגע לסכום המזונות הן "חסרות חשיבות משפטית ועובדתית" וביקרה אותם על כך שלא הגיעו להסכמות בעצמם.

עו"ד ליטל קוזקוב (צילום: אמיר קוזקוב,  יחסי ציבור )
עו"ד ליטל קוזקוב | צילום: אמיר קוזקוב, יחסי ציבור
השופטת התייחסה לכך שהאב תלה את יהבו על ההלכה החדשה, והבהירה בצורה חד-משמעית כי משמעות ההלכה אינה הפחתה אוטומטית במזונות ילדים מעל גיל 6 אלא מתווה לקביעת המזונות. כלומר, ההלכה לא משחררת אבות מתשלומי מזונות אלא קובעת כי סכום המזונות יחושב בהתאם ליכולות הכלכליות של ההורים, ובהתחשב בחלוקת המשמורת ביניהם.

במקרה הנוכחי, השופטת התרשמה כי הסדרי הראייה "רחוקים מחלוקה שווה", שכן גם לאחר הרחבתם האם שוהה עם הילדים זמן רב ביחס לאב. בהיבט של היכולות הכלכליות, השופטת פסקה כי אמנם הכנסת האם גבוהה ב-3,400 שקלים משל האב, אך לטעמה עובדה זו לא משפיעה על המזונות משום שהאב לא ממצה את פוטנציאל ההשתכרות שלו, ואף צפוי לקבל פיצויים על תאונת דרכים שעבר.

בהתאם לכך השופטת החליטה כי סכום המזונות הקבוע יהיה גבוה מסכום המזונות הזמניים, כך שהאב ישלם 4,000 שקלים מדי חודש ויישא בנוסף במחצית מההוצאות החריגות של הילדים בתחומי הרפואה והחינוך.

לא נפסקו הוצאות.

שמות באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין

לכתבה המקורית

עו"ד ליטל קוזקוב עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.