בית המשפט למשפחה בקריית גת דחה לאחרונה תביעות למשמורת משותפת והפחתת מזונות תוך שינוי הסכם גירושים שנחתם כחצי שנה קודם לכן. השופטת פאני גילת כהן סברה כי לנוכח המתיחות הקיצונית בין ההורים לא נכון לקבוע משמורת משותפת, וכי אין כל הצדקה להתערב בסכום המזונות שעה שהאב לא משלם אותו מזה כ-15 חודשים והסתיר מביהמ"ש את מצבו הכלכלי.

לבני הזוג לשעבר שלושה ילדים מעל גיל 6. הסכם הגירושים ביניהם אושר ב-2012, וקבע בין היתר כי המשמורת תהיה אצל האם ולאב יהיו הסדרי ראייה שייקבעו בהתאם למשמרותיו בעבודה. סכום המזונות הועמד על 5,500 כולל הוצאות המגורים.  

כחצי שנה לאחר מכן הגיש האב תביעות לשינוי המשמורת למשותפת ולביטול או הפחתת מזונות. האב טען כי מאז החתימה על ההסכם האם מנסה לחבל בקשר בינו לבין הילדים ומפרה את זכויותיו כאביהם, ומכל מקום משמורת משותפת תיטיב עמם.

לגבי המזונות הוא טען כי חל שינוי נסיבות מהותי המצדיק להתערב בסכום, בין השאר משום שפוטר מעבודתו והכנסתו פחתה.

האם טענה כי מדובר בתביעה נקמנית. הסכם הגירושים הוא פרי של משא ומתן ממושך, ולטענתה האב לא הוכיח שינוי שמצדיק התערבות בתנאיו. בנוסף נטען כי האב הסתיר מבית המשפט את העובדה שבעקבות פרישתו מהעבודה הוא קיבל סכומים נכבדים ולמרות זאת מזה כ-15 חודשים הוא לא משלם לילדיו מזונות.

היא הוסיפה והתלוננה על התנהגות אובססיבית ומטרידה מצדו, שאף הובילה להגשת בקשות לצווי הרחקה ומניעת הטרדה מאיימת.

קורא לאם "שטן"

השופטת פאני גילת כהן קבעה כי התערבות בהסכם גירושים מורכב שכזה תיעשה רק כשמוכח שינוי עמוק ומהותי שלא היה צפוי במועד חתימתו ומשפיע משמעותית על היכולת לעמוד בהוראותיו. עוד צוין כי מי שתובע שינוי כזה חייב לנהוג בתום לב.

במקרה הנוכחי האב נהג בחוסר תום לב ובחוסר ניקיון כפיים, קבעה. את התביעה הוא הגיש זמן קצר לאחר אישור ההסכם, ותוך התעלמות מקיומו, וניכר כי הוא מונע מאובססיביות ונקמנות – כטענת האם – תוך פגיעה בילדים וחשיפתם לסכסוך בין הוריהם.

לגופו של עניין השופטת קבעה כי אמנם בשל עצימות הקונפליקט ההורים לא הצליחו לקיים את ההסדרים הגמישים שנקבעו בהסכם, ולכן העובד הסוציאלי שמונה בתיק גיבש מפגשים מוגדרים, אבל מעבר לכך אין שום הצדקה לשנות דבר.

השופטת הבהירה כי במצב שבו יש חוסר תקשורת מובהק בין ההורים, כשהאב יוצר דמוניזציה של האם ואף מכנה אותה ברשימת אנשי הקשר שלו בנייד "שטן" עם תמונת פרופיל של קוף – והילדים חשופים לתכנים אלה, אין אפשרות לקבוע משמורת משותפת. מה גם שנראה כי האב מעדיף את צרכיו על פני צרכי הילדים כפי שמעידה העובדה שאינו משלם מזונות.

בעניין זה נקבע כי מלבד העובדה שהאב לא הוכיח שינוי נסיבות מהותי הוא גם הסתיר הכנסות של מאות אלפי שקלים שקיבל עקב פרישתו (ולא פיטוריו כטענתו) מהעבודה. בנוסף הוא נמנע מלחשוף את תנאי ההעסקה בעבודתו החדשה. לסיכום, גרסתו לא הייתה מהימנה וניכר היה שהציג תמונה "חלקית, מעורפלת ומגמתית" לגבי מצבו הכלכלי – כך שאין כל עילה להתערבות בסכום המזונות.

לפיכך התביעות נדחו והאב חויב בהוצאות משפט של 20 אלף שקל.

ב"כ התובע: לא צוין

ב"כ הנתבעת: טל קולסקי, עו"ד לענייני משפחה 

עו"ד שוקרי פקס עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל