בית הדין הרבני בתל אביב קיבל לאחרונהתביעתו של גבר והתיר לו להינשא לאישה שנייה. הבעל הגיש את התביעה מאחר שאשתו חולה באלצהיימר בשלב מתקדם, נמצאת במצב קשה מאוד מבחינה גופנית ונפשית, לא מתפקדת וסיעודית לחלוטין. בית הדין קבע כי מאחר שהאישה חולה למעלה מ-4 שנים ומצבה בלתי הפיך, יש לאפשר לבעל להתחתן עם אישה אחרת בכפוף לתנאים מסוימים.

בתביעה שהגיש הבעל לבית הדין הוא טען שאשתו חולה באלצהיימר בשלב מתקדם ואינה מתפקדת באופן עצמאי. מהמסמכים הרפואיים שהגיש הבעל לבית הדין עלה כי האישה בת ה-56 מתגוררת מזה כשנה וחצי בבית אבות ומוגדרת כתשושת נפש, אינה מסוגלת לדאוג לענייניה ועקב פגיעה מוחית מצבה הרפואי בלתי הפיך.

הבעל טען כי אשתו מתקשה לזהות אנשים, לא מדברת ולא אוכלת בכוחות עצמה. הבעל הוסיף כי המחלה החלה לפני כ-4 שנים ומאז מצבה הולך ומדרדר. הוא צירף לתביעתו תשובה הלכתית שקיבל מבית דין פרטי המתירה לו לשאת אישה שנייה בצירוף 100 חתימות רבנים שהצטרפו להיתר.

מכיוון שמצבה הרפואי של האישה לא אפשר לה להופיע לדיונים, מונו אחותה ואחיינה לאפוטרופוסים שלה, והביעו הסכמתם לתביעת הבעל. את ההסכמה הם נימקו במצבה הקשה של האישה ובהתחייבות הבעל להמשיך לדאוג לטיפול בה.

בלתי הפיך

ואכן, הדיינים הרב מאיר פרימן (אב"ד)הרב מאיר קאהן והרב יצחק רפפורט קיבלו את תביעת הבעל וקבעו כי יש להתיר לו לשאת אישה נוספת. הדיינים קבעו שמחלתה של האישה הוכחה במישורים הגופני והנפשי על ידי חוות דעת מומחה מטעם בית הדין, הרופאה מבית האבות בו היא שוהה ופסיכיאטרית שבדקה אותה.

משכך, הדיינים פסקו שעקב חוסר תפקודה של האישה, ההידרדרות במצבה הרפואי והיות המצב בלתי הפיך, יש להתיר לבעל לשאת אישה שנייה וזאת בהתאם להלכה שלפיה די בכך שהמצב האמור נמשך למעלה משנה וחצי על מנת להתיר לבעל לשאת אישה אחרת.

עם זאת, הדיינים פסקו כי האישור יינתן לבעל רק אם  יעמוד במספר תנאים שקבעו לו: עליו להעביר הסכמתם של 100 רבנים להיתר בצירוף שמותיהם, להפקיד את הגט והכתובה בידי בית הדין והכי חשוב – לדאוג לכך שהאישה תמשיך לשהות בבית האבות ותקבל טיפול הולם.

הדיינים קבעו שעם העמידה בתנאים שהציבו לבעל, ובכפוף לאישורו של נשיא בית הדין הרבני הגדול, הוא יוכל להינשא לאישה אחרת כבקשתו.

שמות ב״כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין

עו"ד ניצה כהן עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל