בית דין הרבני בבאר שבע קיבל לאחרונה תביעה לתשלום כתובה שהגישה אישה נגד בעלה לשעבר. האישה עזבה את הבית והתגרשה מבעלה לאחר שגילתה כי בגד בה. בפסק דין ארוך ומקיף ניתחו הדיינים את ההלכה בנוגע לזכותה של אישה שיזמה גירושין לקבל את דמי הכתובה וקבעו כי במקרה זה האישה זכאית לסכום שתבעה – 180,000 שקל.

בני הזוג התגרשו לפני כשנה והוחלט שעניין הכתובה יידון אחרי סידור הגט. האישה, שיוצגה על ידי עו״ד דן מלכיאלי, טענה שבעלה לשעבר ניהל מערכת יחסים ממושכת במשך כשנה עם אישה אחרת במהלך תקופת הנישואין. על רקע זה היא עזבה את הבית ובהמשך תבעה גירושין.

הסכום בכתובה עמד על 555,555 שקל אך האישה הסכימה להעמיד את התביעה על סך של 180,000 שקל, ובכך להחזיר לידיה זכויות פנסיוניות שהייתה אמורה להעביר לבעל במסגרת הליכים רכושיים בבית המשפט.

 

האיש, שיוצג על ידי טו״ר רון אל אהרון, טען כי אשתו היא זו שניהלה מערכות יחסים עם גברים אחרים. הוא הודה כי ניהל תכתובת שאינה ראויה עם אישה אחרת אך לטענתו לא היה ביניהם כל קשר מעבר לתכתובת זו, שעליה הצטער מאוד וביקש סליחה מאשתו לשעבר. הוא הוסיף כי מטרת ההתכתבות הייתה ״לעורר את קנאת אשתו״ על מנת שתסכים להתפייס איתו.

הדיינים הרב אליהו אריאל אדרי, הרב אברהם הרוש והאב אבידן משה שפנייר ציינו כי שני גברים שזומנו לעדות ושלגביהם נטען כי האישה קיימה עמם קשר הפריכו את טענות הבעל בנושא.

לעומת זאת, בדיון הציגה האישה את ההתכתבויות בין הבעל לבין האישה האחרת שמהן עולה תוכן חד משמעי של קשרי אישות. ״הדברים מזעזעים כל לב״, כתבו הדיינים בהקשר זה.

חטא על פשע

הרב אליהו אריאל אדרי הבהיר כי בדרך כלל כשהאישה תובעת גירושין היא מאבדת את ״תוספת הכתובה״ (חלק הארי של הכתובה, הסכום שמעבר לרף המינימלי שנקבע בגמרא). 

ואולם, על פי ההלכה, כשתביעת הגירושין באה על רקע אשמת הבעל, האישה אינה מאבדת את תוספת כתובתה. הדיין הבהיר כי אישה שתובעת גירושין במצב בו הדין מאפשר לחייב את בעלה בגירושין (כגון במקרים בהם הבעל ״רועה זונות״, נשא אישה שנייה או שהוא ״רע מעללים״ ומצער את אשתו)  זכאית לתוספת הכתובה.

במקרה זה, הבעל בגד באשתו במשך תקופה ארוכה והוסיף חטא על פשע כשהכחיש את מעשיו. בנסיבות אלה הצדק עם האישה כי לא ניתן לתת אמון באדם כזה שאינו מכיר בטעויות כל כך חמורות שנעשו על ידו, ולכן היא זכאית למלוא תוספת כתובתה.

הרב אברהם הרוש הצטרף למסקנה והוסיף כי לשיטתו אם האישה תובעת מבעלה גירושין והוא נותן גט בהסכמה, כפי שהיה במקרה זה, היא אינה מפסידה את תוספת הכתובה אף אם לא הוכיחה עילת גירושין.

הרב אבידן משה שפנייר הצטרף לפסק הדין.

בסופו של דבר קיבלו הדיינים את התביעה וחייבו את הבעל במלוא סכום הכתובה. לנוכח הסכמת האישה להפחית את הסכום ל-180,000 שקל, הבעל חויב בסכום זה.  

ב״כ התובעת: עו"ד דן מלכיאלי

ב״כ הנתבע: טו"ר רון אל אהרון

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל