מתגרשים רבים בישראל בוחרים (בצדק) שלא לנהל את הסכסוך בערכאות ועורכים ביניהם הסכם גירושין. מדובר במהלך המקפל בחובו יתרונות רבים שעליהם כמעט ואין צורך להכביר במילים.

המחסום המרכזי שמלווה כל הליך לביטול הסכם גירושין טמון בכך שמדובר בהסכם מיוחד שאין די בחתימתו בין הצדדים והוא חייב לקבל את אישורו של בית המשפט.

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, הסכם כזה טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הדתי, וכך גם כל שינוי בהסכם. החוק אף קובע שאישור לא יינתן אלא לאחר שבית המשפט (או בית הדין) נוכח לדעת כי הצדדים עשו אותו מתוך הסכמה חופשית וכאשר הם מבינים "את משמעותו ואת תוצאותיו".

כלומר, שלא כמו "חוזה רגיל", הסכם גירושין מקבל את תוקפו המוגבר מעצם העובדה שהוא עובר תחת עיניים משפטיות.

לכן כאשר צד מבקש לבטל את ההסכם או לשנותו, העובדה שהמסמך קיבל תוקף של פסק דין עשויה להקשות עליו, בלשון המעטה.

עם זאת, ישנן נסיבות שבהן ניתן לבטל הסכם גירושין. כמו כן, בתי המשפט הכירו באפשרות של ביטול הסכם מכללא, כלומר מעצם התנהגותם של הצדדים שחרגה מהוראות ההסכם עד כדי כך שהיא מעידה על כך שהם בעצמם לא רואים בו חוזה מחייב.

עילות לפי חוק החוזים

גילה עיני (צילום: אלבום פרטי, פסקדין)
צילום: אלבום פרטי, פסקדין
למרות היבטיו הייחודיים, הסכם גירושין הוא בסופו של יום חוזה בין שני צדדים, ובהתאם חלים עליו גם דיני החוזים הכלליים. לכן אין זה נדיר שתביעות לביטול הסכמי גירושין מבוססות על "פגמים בכריתתו", למשל טעות, הטעיה, עושק או כפיה.

גם כאן, צד המבקש לבטל הסכם גירושין מכוח פגם בכריתתו, נדרש לעמוד בנטל ראיה מוגבר, בשל העובדה שההסכם אושר על ידי ערכאה מוסמכת ולנוכח הצורך להגן על הציפיות של בני הזוג בעת כריתתו.

במילים אחרות, למרות שאפשר להעלות טענות לביטול הסכם גירושין מכוח חוק החוזים, הניסיון מלמד שהמקרים שבהם תביעות כאמור מתקבלות אינם שכיחים.  

יתרה מזו, גם כאשר אחת מהעילות מוכחות, ייתכן שהסכם הגירושין לא יבוטל ב"מכה אחת". במקרים מסוימים בית המשפט יבחן את הנסיבות הספציפיות ויביא לתיקון העוול מבלי לבטל את ההסכם.

כך למשל אירע במסגרת פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים (תה"ס 18418-08-10). האישה טענה לביטול הסכם גירושין משום שבעלה לשעבר הסתיר ממנה מידע על חשבון בנק בחו"ל.

בית המשפט קבע כי התובעת הוכיחה את עילת "ההטעיה", אולם במקום לבטל את ההסכם, נקבע כי היא תהיה זכאית למלוא זכויותיה מהכספים שבחשבון הבנק בחו"ל. כלומר, סעיפי ה"וויתור" בהסכם לא יחולו על הכספים שהתגלו בשלב מאוחר יותר.

ביטול מחמת התנהגות הצדדים

סיכויים "גבוהים" יותר (לכאורה) לביטול הסכם גירושין יכולים להיות כאשר אחד הצדדים טוען שיש לבטלו מחמת התנהגות. הטענה היא שהצדדים לא פעלו לפי הוראות ההסכם, סטו מהנחיותיו, ובכך הם הביאו לביטולו.

במקרה כזה אין די בהפרה חד פעמית או חריגות בודדות, אלא יש להוכיח "דפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני הצדדים" (תמ"ש 713-10-14).

ביטול חלקים מהסכם גירושין

הסכם גירושין עוסק בדרך כלל בסוגיות כגון מזונות ילדים, מזונות אישה, משמורת ילדים, מתן גט, חלוקת רכוש, פירוק שיתוף בדירת מגורים, והתחייבויות הדדיות לגבי הליכים משפטיים עתידיים. ההסכם הוא פרי של משא ומתן רוחבי, בו כל סוגיה גם עומדת בפני עצמה וגם קשורה בטבורה לסוגיות המשיקות לה. לכן, חשוב להדגיש, כי קשה (עד בלתי אפשרי) לבקש את ביטולם של סעיפים ספציפיים בהסכם.

כפי שנאמר על ידי בית המשפט העליון: "הפסיקה רואה בהסכם גירושין כהסכם שאינו ניתן להפרדה לחלקים, שכן הסכם זה כולל התחייבויות שלובות זו בזו" (ע"א 105/83).

הפרת הסכם גירושין

נתיב נוסף שאליו שאפשר לפנות לטובת ביטול הסכם גירושין טמון בטענה שאחד הצדדים הפר את הוראותיו. לדוגמה, האישה לא מאפשרת את קיום הסדרי הראיה, הגבר לא מעביר כמוסכם את זכויותיו בדירה המשותפת, מזונות הילדים לא משולמים כסדרם וכדומה.

בעניין זה חשוב להדגיש שיש הבדל בין הפרה "רגילה" לבין "הפרה יסודית", היורדת לשורשו של ההסכם ומצדיקה את ביטולו.

במקרה שבו ניתן להוכיח "הפרה יסודית" של הסכם גירושין, יש לצד הנפגע שתי אפשרויות: לבקש את אכיפת ההסכם או לדרוש את ביטולו, בהתאם לנסיבות העניין.

לסיכום, הסכמי גירושין אינם ניתנים לביטול בקלות. ישנן דרכים שונות לבקש את ביטולו של ההסכם אך בכל אחת מהן האתגר הוא כפול.

במישור אחד יש להוכיח את העילה לביטול (דיני החוזים, התנהגות, הפרה וכדומה), ובמישור השני יש להצדיק את קיומה אל מול ייחודו של הסכם הגירושין. זאת מכיוון שבניגוד לחוזה רגיל, הסכם גירושין כפוף לאישור הערכאות.

עורכת דין גילה עיני עוסקת בדיני משפחה


הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל