בית הדין הרבני הגדול הורה לאחרונה עלביטול חיוב בעל במזונות אישה של 8,000 שקל בחודש לאחר שהתרשם כי החיוב מאריך את הנישואים שלא לצורך כיוון שהאישה מסרבת להתגרש רק משום שהיא מעוניינת להמשיך לקבל את הכספים. הדיינים הרב יעקב זמיר,הרב מימון נהרי והרב ציון לוז-אילוז קבעו כי עצם העובדה שהבעל לא הוכיח עילת גירושין מחייבת לא מצדיקה להמשיך לחייבו במזונות שעה ששני הצדדים לא מעוניינים בזוגיות ופרודים כבר יותר מ-4 שנים.

כבר ב-2014 המליץ בית הדין הרבני האזורי לבני הזוג להתגרש כיוון שהתרשם ששני הצדדים לא מעוניינים יותר בנישואים ומרדו זה בזו. אולם למרות המלצת בית הדין האישה סירבה להתגרש עד שימולאו דרישותיה הרכושיות כולל תשלום כתובה ופיצויים על כך שבעלה נטש אותה, לטענתה, לטובת אחרת.

אחרי שנתיים נוספות של דיוניים בית הדין האזורי קבע בדעת רוב כי הבעל צריך להמשיך לשלם לאשתו מזונות חודשיים בסכום של 8,000 שקל עד שייפתר הסכסוך הרכושי בינו לבין אשתו. הסיבה לחיוב נבעה מכך שהבעל – שהגיש את תביעת הגירושים – לא הוכיח עילה הלכתית לחייב את אשתו בקבלת הגט. עם זאת, אחד הדיינים נותר בדעת המיעוט וקבע כי יש להפסיק את המזונות לאלתר משום ששני הצדדים אשמים בפרידה.

בערעור שהגיש הבעל לבית הדין הגדול הוא טען כי מאחר שהפירוד רב שנים, אין סיכוי לשלום בית ואפילו כבר ניתן פסק דין לגירושים – אין סיבה להמשיך לחייב אותו בתשלום מזונות אישה.

האישה כמובן התנגדה לכך אך הדיינים זמיר, נהרי ולוז-אילוז החליטו לקבל את הערעור.   

רוצה את הכסף

הדיינים הסכימו עם המסקנה החד-משמעית של בית הדין האזורי כי הנישואים בין בני הזוג  "מתו" ופניהם לגירושים. בנסיבות אלה, לטעמם, אין הצדקה להמשך תשלומי המזונות.

לשיטת הדיינים, במצבים כמו זה אפשר לפטור את הבעל מתשלום אף שאין עילה לחיוב בגט. זאת, משום שהוא לא אשם ביצירת משבר הנישואים ולמעשה, הפרוטוקולים של הדיונים בתביעת הגירושים מעידים לדעת הדיינים שההפך הוא הנכון.

הדיינים הוסיפו כי המשך תשלום המזונות רק יעכב את הגט עוד יותר, כיוון שלהתרשמותם סרבנות האישה לגירושים לא באה ממקום של רצון לשקם את חיי הנישואים אלא "אך ורק להשארת המצב כפי שהוא, באופן שהנישואין יישארו על הנייר בלבד, ורק החלק של קבלת המזונות מהבעל, שימשיך עד לאחרית הימים ויישאר בעינו", כתבו.

כמו כן נקבע כי לו האישה הייתה פועלת בהתאם להמלצת בית הדין האזורי הרי שממילא החיוב היה מבוטל, ולו התיק היה ממשיך להתנהל באזורי סביר להניח שבשלב זה הרבני היה עובר מהמלצה לחיוב בגט ופוטר את הבעל מתשלום.

בנסיבות אלה הדיינים לא מצאו בסיס הלכתי להמשיך לחייב את הבעל במזונות אשתו. עם זאת, מאחר שעדיין לא נעשתה חלוקת רכוש ואיזון משאבים, ולאישה אין כספים נזילים למחייתה, קבעו הדיינים שהבעל ימשיך לשלם לה את המזונות עד למכירת ביתם המשותף (ששוויו מוערך בכ-12 מיליון שקל). לאחר מכן, האישה תחזיר לו את הכספים מחלקה בתמורה.

ב"כ המערער: עו"ד רוברט ליכט פטרן

ב"כ המשיבה: שלום כהן ולימור סויסה, עורכי דין גירושין

עו"ד שרון סגל עוסק/ת ב- דיני משפחה 
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה

המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל