בית הדין הרבני הגדול דחה לאחרונה ערעור שהגישו בני זוג על ההחלטה שלא להתיר להם להינשא. האישה הייתה נשואה בזמן שהחלה לקיים יחסים עם האיש, שהוא גם כהן. דחיית הבקשה נעשתה על בסיס הכלל ההלכתי ״אסורה לבעלה ולבועלה״ וכן על איסור נישואי כהן וגרושה. 

האיש הוא בן ונכד למשפחת כוהנים. בני הזוג החלו לקיים יחסי אישות כשהאישה הייתה נשואה לאחר. מאוחר יותר היא התגרשה מבעלה ב״גט מהרש״ם״ כדי להציל את ילדיה מממזרות (גט מהרש״ם הוא מכשיר הלכתי שנועד לטיהור ממזר על ידי הפקעת הקידושין של אשה שהרתה לגבר שאינו בעלה). 

לאחר גירושיה של האישה ולנוכח החלטה נוספת של בית הדין הרבני שנועדה להתיר את הילדים ושקבעה כי יש לראות את קידושי האישה לבעלה כקידושי טעות, ביקשו בני הזוג לקבוע כי יש לראות באישה כפנויה ולהתיר להם להינשא. 

לטענתם, בנסיבות אלה לא חל עליהם האיסור של ״אסורה לבעלה ולבועלה״ והאיסור על נישואי כוהן לגרושה והם יכולים להתחתן. 

בית הדין הרבני דחה את הבקשה והבהיר כי בני הזוג אינם יכולים להסתמך על ״היתרים דחוקים ואף שנויים במחלוקת״ שניתנו כדי להציל את הילדים מממזרות. 

בני הזוג לא השלימו עם התוצאה וערערו לבית הדין הרבני הגדול. הם חזרו על טענותיהם בעניין ההיתרים והוסיפו כי יש ספק בדבר השתייכותו של האיש למשפחת כהנים. בנוסף הם הביעו צער וחרטה על התנהלותם בעבר. 

חובתם לפרוש זה מזו

הרב מיכאל עמוס דחה את הערעור. הוא כתב שאין להקיש מההיתר הדחוק לילדים להיתר בני הזוג. הרב הבהיר כי אם האישה תותר לכהן הדבר יסתור את ההיתר של הילדים שנסמך בין השאר על התלייה בגוי (הנחה כי היא נבעלה על ידי גוי והילדים אינם ממזרים). 

הוא הוסיף כי בכל דברי המערערים לא נמצא בדל ראיה להוציא את המערער מחזקת כהונתו. יתר על כן, במקרה זה נלווה לאיסורי הכהונה גם איסור ׳לבעל ולבועל׳. 

ביחס לדברי הזוג כי הם מבקשים להתחזק ומתחרטים על מעשיהם בעבר כתב הדיין כי הקדוש ברוך הוא חפץ בתשובת רשעים אך דרכי התשובה הן בעזיבת החטא והרחקה מכל הדומה לו והקרוב אליו ולא להיפך, להיות ״טובל ושרץ בידו״.

עו"ד קובי גל (צילום: צילום עצמי)
עו"ד קובי גל | צילום: צילום עצמי
 

הדיין הסביר כי ״עם כל הקושי שיש למערערים לפרוש זה מזו – זו חובתם על פי דין תורה״.

הוא סיכם כי אם יש למערערים ילדים משותפים, או אם ייוולדו להם כאלה – דינם כ'חללים'. (חלל הוא מי שנולד לכהן מאישה האסורה עליו. הקדושה של הכהונה פוקעת ממנו). 

שמות ב״כ הצדדים לא צוינו בפסק הדין.

עו״ד קובי גל עוסק/ת ב- דיני משפחה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל