סגן נשיא בית המשפט למשפחה בנצרת אסף זגורי קבע לאחרונה כי הליכי פשיטת רגל שבהם מצוי בעל לשעבר אינם חוסמים את גרושתו מלתבוע ממנו פיצויים נזיקיים בבית המשפט למשפחה עקב גירושיה כנגד רצונה בניגוד לדין השרעי ולחוק העונשין. בהחלטה העקרונית נקבע כי ההוראה המורה על עיכוב הליכים משפטיים מחוץ להליכי פשיטת הרגל לא חלה על תביעות נזיקיות שדורשות שיקול דעת שיפוטי והערכת נזק.

לפני כחודשיים הגישה אישה גרושה תביעה נגד בעלה לשעבר בטענה שגירש אותה בכפייה, ללא אישור של בית הדין השרעי ותוך הפרת ההוראה בחוק העונשין האוסרת על התרת קשר נישואין ללא פסק דין סופי של ערכאה שיפוטית.   

הגרוש, שנמצא מזה כשנתיים בהליכי פשיטת רגל, ביקש למחוק את התביעה בטענה שגרושתו לא קיבלה אישור להגיש אותה מבית המשפט המחוזי שדן בפשיטת הרגל.

האישה טענה לעומת זאת כי הליכי פשיטת רגל לא מעכבים דיון בתביעה נזיקית שאי אפשר לגבות במסגרתם, ולכן לא היה כל צורך באישור של בית משפט. בתגובה השיב בעלה לשעבר כי כלל זה לא חל על תביעות בענייני משפחה וכי ההליך הנוכחי מתנגש עם כינוס הנכסים במחוזי.

שיקול דעת שיפוטי

סגן הנשיא אסף זגורי דחה את עמדת הבעל. הוא ציין כי נכון שעם הוצאת צו כינוס בהליכי פשיטת רגל מעוכבים כל ההליכים המשפטיים נגד החייב (כולל הליכים חדשים) אלא אם בית המשפט של פשיטת הרגל אישר להמשיך בהם. ואולם, הוראה זו חלה על מה שנקרא "חוב בר תביעה".

השופט הסביר כי הכוונה היא לחובות כספיים שהנאמן הממונה בתיק פשיטת הרגל יכול לדון בהם ואילו תביעות נזיקיות המצריכות הערכה וכימות של גובה הנזק אינן בסמכותו.

"ניתן לפיכך ללמוד באופן ברור מלשון הפקודה, כי ככל שעסקינן בתביעה נזיקית, היא לא יכולה להיחשב 'חוב בר תביעה'... הרציונל העיקרי לכך הוא שמדובר בתביעה שבסופו של יום נדרש שיקול דעת שיפוטי כדי לקבוע בו את אמדן הנזק", נכתב.

השופט קבע כי הרציונל הוא שבפשיטת הרגל צריך לנהל דיון "קצר ויעיל" בנוגע לחובות שאפשר לחשב בצורה אריתמטית פשוטה. "הערכת פיצוי נזיקי היא ההפך מכך", קבע.

בהתאם לכך נקבע כי מאחר שהתביעה שהגישה גרושתו של החייב היא לפיצוי נזיקי שמצריך את הערכת הנזק שנגרם לה, לטענתה, בגין גירושיה בעל כורחה, צו הכינוס שניתן נגדו לא חוסם או מעכב את בירור התביעה.

לפיכך בקשת הגרוש נדחתה והוא חויב לשלם לאשתו לשעבר הוצאות משפט של 1,500 שקל.

שמות באי הכוח לא צוינו בהחלטה

עו"ד רינה בר מייצגת בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון

** הכותבת לא ייצגה בתיק

עו"ד רינה בר עוסק/ת ב- דיני משפחה
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל