בית הדין הרבני בפתח תקווה קיבל לאחרונה תביעה של אדם להצהיר כי דירה שנרכשה לפני הנישואים ונרשמה על שם אשתו היא משותפת. בפסק הדין נקבע כי יש הוכחות לכך שהרישום נעשה משיקולי מס מכיוון שבבעלות האיש דירה נוספת. עוד נקבע כי השניים נהגו בדירה כנכס משותף וכי לא ניתן לקבל את טענת האישה כי היא מימנה את רוב הרכישה.

בני הזוג נישאו בשנת 2009. בעת שהיו מאורסים הם רכשו דירה בפתח תקוה בעלות של כ-1,900,000 שקל, שנרשמה על שם האישה בלבד. במהלך תקופת הנישואים הם הוסיפו לנכס יחידת דיור שהושכרה. המשכנתא על הדירה שולמה מחשבון הבעל ואת ההון העצמי שילמה האישה מחשבונה (באמצעות כספים מהוריה וחסכונות). 

לבעל דירה בתל אביב שנרכשה בשנת 2005 אשר פוצלה ויחידותיה הושכרו. דירה זו רשומה על שמו בלבד.

הבעל טען כי רישום הדירה פתח תקווה על שם האישה היה אך ורק משיקולי מס שכן הוא לא רצה לשלם מס רכישה גבוה. הוא הוסיף כי מתוך החלק ההוני ששילמה האישה, כ-400,000 שקל, חצי מהכספים היו חסכונות משותפים שנצברו בתקופה בה חיו יחד לפני הנישואים. הבעל הדגיש כי בניגוד לדירה בתל אביב, הדירה בפתח תקווה אינה ״נכס חיצוני״ אלא נכס משותף. 

האישה טענה כי יש לקבוע ששתי הדירות שייכות לשני הצדדים או לחילופין, שהדירה בתל אביב שייכת לבעל והדירה בפתח תקווה שייכת לה. 

לשיטתה, מכיוון שהדירה בפתח תקווה נרכשה ערב הנישואים, אין לאזנה על פי החוק. כמו כן לדבריה, הרישום קובע את הבעלות. 

האישה הוסיפה כי היא הביאה את רוב הכסף לרכישת הדירה.

נהג בדירה כבשלו

הרב דוד גרוזמן ציין כי עדות עורך הדין שערך את חוזה הרכישה תומכת בטענות הבעל. עורך הדין העיד כי שאל את בני הזוג למה הדירה רשומה רק על שם האישה והאישה ענתה כי הסיבה היא שיקולי מס. 

הדיין הדגיש כי כשיש גילוי דעת מפורש מעין זה בפני עדים, ממנו ניתן ללמוד כי הכוונה ברישום על שם האישה בלבד הייתה הברחה של הנכס מבעלי חוב, הדבר תומך במסקנה שמדובר בנכס משותף. 

זאת ועוד, גם אופן התנהגות הצדדים תומכת במסקנה כי הרישום לא משקף את הבעלות. הבעל נהג בדירה כבשלו, הן בענייני הרכישה והן לאחר מכן, תוך טיפוחה, השבחתה, הכנתה ליחידת דיור להשכרה והשכרתה בפועל. 

הוא גם השתכנע כי הכספים שהאישה הביאה לצורך רכישת הדירה נוהלו על ידי בני הזוג לצורך רכישת הדירה המשותפת. בכך קיבל הדיין את טענת האיש כי בתקופה שלפני הנישואים הוא מימן את כלכלת הבית כך שהאישה יכלה לחסוך את הכספים. 

״רוב רובו ככולו של התשלום לרכישת הדירה בפתח תקווה, הן ההון העצמי והן תשלומי המשכנתא, שולמו בסופו של דבר מכספים משותפים״, כתב הדיין. 

בנסיבות אלה נקבע כי הדירה משותפת, ויש לחלקה בין הצדדים בחלקים שווים. במקביל נקבע כי מאחר שהדירה בתל אביב היא נכס חיצוני, היא שייכת לבעל בלבד. 

עו"ד מרים אלישע זהבי (צילום: צילום עצמי)
עו"ד מרים אלישע זהבי | צילום: צילום עצמי

הרב אברהם שמן והרב אברהם אבידר הצטרפו לפסק הדין.

לא ניתן צו להוצאות.

לפסק הדין המלא בתיק 1275094/4

ב״כ התובע: עו"ד ליאת שקלרז ועו"ד דנה תירוש אליהו

ב״כ הנתבעת: עו"ד יאיר שיבר, עו"ד דורון שיבר ועו"ד עינב יחזקאל

עו״ד מרים אלישע זהבי עוסק/ת ב- דיני משפחה
הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל. הוא מכיל מידע כולל ומגוון בתחום המשפט. האתר מופעל באמצעות חברת "פסק דין אתרי משפט בע"מ". המידע מסופק לשירות ציבור הגולשים לשימוש פרטי ולא-מסחרי בלבד. האתר והמידע המופיע בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.