בית הדין הרבני הגדול ביטל לאחרונה החלטה של בית הדין האזורי שלא לדון בתביעת כתובה משום שהאישה מחלה על זכות זו בהסכם הגירושין. הדיינים הרב אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כץ והרב שלמה שפירא קבעו כי מלשון ההסכם עולה כי האישה לא ויתרה על הכתובה בעבר אלא התחייבה למחול עליה בעתיד - במועד הגירושין, והיא הייתה רשאית להתחרט על כך כל עוד הגט לא סודר. על כן, הדיון בתביעת הכתובה חייב להתקיים וכל שהבעל יכול לעשות הוא לתבוע את האישה על הפרת התחייבותה בהסכם.

ההסכם לשלום בית ולחילופין גירושין נחתם בין בני הזוג ב-2004 ואושר בחלקו בבית המשפט למשפחה. למרות זאת, עד היום מתנהלים בין בני הזוג הליכים משפטיים סביב הגירושין. אחד מהם עסק בתביעת האישה לכתובתה.

הבעל טען כי האישה לא רשאית לתבוע את הכתובה משום שוויתרה עליה במפורש בהסכם הגירושין אך האישה טענה מנגד כי בעלה לא עמד בתנאים הבסיסיים של ההסכם – ולכן הוויתור שלה בטל.

בית הדין האזורי קיבל את עמדת הבעל וקבע כי האישה לא רשאית לחזור בה ממחילת הכתובה אך ערעור שהגישה האישה על החלטתו התקבל בבית הדין הרבני הגדול.

הדיינים הרב אליעזר איגרא, הרב א' אהרן כץ והרב שלמה שפירא ציינו כי בלשון ההסכם לא נכתב שהאישה מחלה על הכתובה בעבר – וגם אסור היה לעשות זאת על פי דין תורה, שכן כל עוד בני הזוג נשואים אסור להם לחיות ללא כתובה. זו בדיוק הסיבה שבגינה הסכמים שכותרתם שלום בית ולחילופין גירושין כוללים התחייבות עתידית לוויתור על כתובה במועד הגירושין.

"משכך", קבעו, "האישה מעולם לא מחלה על כתובתה. הסכם זה מהווה התחייבות של האישה למחול על כתובתה בעת סידור הגט, התחייבות למחול אך לא מחילה. ומשכך, כיוון שבעת סידור הגט סירבה האישה למחול ודרשה את כתובתה, אין כאן מחילה וחיוב הכתובה במקומו עומד".

לפיכך נקבע כי בית הדין לא פטור מדיון בתביעת הכתובה של האישה, והפתרון בשביל הבעל הוא לכל היותר להגיש תביעה אזרחית על הפרת התחייבות בהסכם.  

יותר מזה, הדיינים ציינו כי במקרה הנוכחי הוויתור על הכתובה אף לא אושר בבית המשפט, שכאמור נתן תוקף רק לחלקים מסוימים בהסכם והחלק שעסק בכתובה לא נכלל בהם. על כן, למחילת הכתובה אין תוקף משפטי ושוב חוזרים לעניין הסכמי-אישי שבין הבעל לבין האישה.

ב"כ האישה: עורך דין אור גל און

ב"כ הבעל: דורון אלחריזי, עורך דין גירושין

עו"ד רועי ויסמן עוסק/ת ב- דיני משפחה
** הכותב/ת לא ייצג/ה בתיק.

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל