השופט חננאל שרעבי מבית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתם של הוריו של צעיר בן 22 שנפצע קשה בתאונת דרכים בשנת 2015, וקבע כי במסגרת הליכים לבחינת מינוי אפוטרופוס על גופו ועל רכושו, לצעיר ימונה אפוטרופוס לדין על מנת שדעתו תישמע במנותק מהוריו.

בעקבות התאונה הצעיר אושפז ועבר אשפוז ממושך. לאור מצבו, שכלל פגיעת ראש שהשפיע על מצבו הקוגניטיבי, הוריו מונו לאפוטרופסים על גופו ורכושו – מינוי שפקע בחודש דצמבר 2018.

בתסקיר שירותי הרווחה מחודש ינואר האחרון עלה כי הוא מטופל היטב וחל שיפור גדול במצבו הקוגניטיבי, כך שכיום הוא צלול ובעל שיפוט והתמצאות תקינים.

בתוך כך עלה כי הוא עתיד להתחתן, והתעורר חשש של הוריו שמא כלתו מבקשת לנצל אותו בשל כספיו ונכסיו, שקיבל כפיצויים מהתאונה. המלצת עובדת סוציאלית היתה לאשר להוריו אפוטרופסות למשך שנתיים נוספות.

אלא שנציג היועמ"ש הממשלה סבר כי בהליך למינוי אפוטרופוס המתנהל בבית המשפט לענייני משפחה, יש למנות לצעיר אפוטרופוס לדין, לנוכח זכותו להיות מיוצג בנפרד מהוריו ולהביע את רצונו החופשי בפני בית המשפט.

מבלי לפקפק בכוונתם הטובה ובמסירותם של הוריו, בית המשפט למשפחה קיבל את עמדת היועמ"ש, תוך שהבהיר כי יש להבטיח כי קולו ורצונו של הצעיר יישמעו באופן מלא, על מנת שתוצג בפני ביהמ"ש תמונה רחבה יותר, בטרם יכריע בשאלת האפוטרופסות לגוף ולרכוש.

על החלטה זו הגישו הוריו של הצעיר בקשת רשות ערעור, במסגרתה טענו שיש לבטלה ולהורות על מינוים כאפוטרופסים לגופו ולרכושו של בנם. הם טענו כי מעבר לכך שהם סועדים את בנם באהבה ובמסירות, מרגע שמינוים הזמני פקע, החלה בדיקה ומעורבות אינטנסיבית ללא הסבר מצד נציגי היועמ"ש לממשלה.  

עוד הם טענו כי אין להם כל אפשרות לעשות שימוש בכסף של בנם והם אף אינם חפצים בכך כלל, אלא שהם אינם מעוניינים לאפשר לאדם חיצוני לחטט בענייניהם ולחוות דעה על טובת בנם, לנוכח המלצתה הברורה של עו"ס לסדרי דין.

לבחון בכובד ראש

"סבורני, כי בנסיבות המקרה דנן, כפי שיתואר להלן, קמה הצדקה להחלטה קמא, ובכל מקרה לא נפלה בה טעות המחייבת את התערבות ערכאת הערעור", קבע השופט שרעבי.

עו
עו"ד ניר ויינרמן | צילום: צילום עצמי

ראשית, ועל מנת למנוע בלבול אצל הוריו של הצעיר, השופט הדגיש כי אפוטרופוס לדין אינו דומה לאפוטרופוס לגוף ולרכוש.

בהקשר זה השופט הסביר כי ההליך המשפטי נועד לבחון באופן כללי את הצורך במינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש של הצעיר (ואת זהותו במידת הצורך). לעומת זאת מינוי האפוטרופוס לדין נועד לאפשר לצעיר להביע את דעתו בעצמו ובמנותק מהוריו לעניין הצורך במינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש.

בנסיבות העניין השופט סבר שיש לבחון ולשמוע את עמדתו של הצעיר בשאלת מינוי האפוטרופוס באופן עצמאי – ואחריה בית המשפט יבחן את העניין בכובד ראש לאחר שישמע את כל הצדדים.

בסיום החלטתו הבהיר השופט, בדומה לבית המשפט למשפחה לפניו, כי "אין בהשתלשלות העניינים בתיק קמא להטיל כל דופי בהוריו המסורים של אלמוני, באהבתם כלפיו ובדאגתם הרבה. ניכר כי הם הורים מיטיבים הרואים את טובת בנם לנגד עיניהם".

שמות ב"כ הצדדים לא צוינו בהחלטה

הכתבה באדיבות אתר המשפט הישראלי פסקדין

פסקדין הוא אתר תוכן משפטי ופלטפורמה
המספקת שירותי שיווק דיגיטלי למשרדי עורכי דין מובילים בישראל