משודרגות
כסף
כסף

הבונוס למנכ"לי משרדי הממשלה

הריאיון המלא מתוך התוכנית הכלכלית

התוכנית הכלכלית | חדשות | פורסם 15/11/18 20:15