מטעמו של עדי ברקן נמסר בתגובה: "למעט שני מקרים, האחד לפני 17 שנה שבו התארחה בדירה, נערה שהייתה דיירת רחוב, ובמקרה נוסף, נערה התארחה בביתו למספר שעות בתיאום עם אביה, לא גרות ולא מתארחות נערות בדירתו. עדי ברקן אינו מטפל ואינו גורם רפואי כלל. הוא השקיע את 17 השנים האחרונות ללוות נערות ונשים במצוקה. היחידה שטוענת שכל הקשר מבוסס על מניפולציה היא ל', שהתראיינה בעבר".

"כאבה מובן, אך אין לו קשר למציאות. מאות נערות ובני משפחה שחוו את החברות והליווי של ברקן, בצירוף אנשי מקצוע, אומרים את ההפך. מעולם לא התקבל ולא נלקח שקל אחד מנערה חולה או מבן משפחתה או מגוף ממשלתי. ברקן מעולם ולעולם לא יחלוק על הרופאים בקשר לאשפוז או יורה לאדם שרופא הורה לאשפזו לחדול מן האשפוז".