שיבא
כסף
כסף

מחאת השפים: מסעדות ייסגרו ליום

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית

ווישוז