תגובת שיכון ובינוי נדל"ן: "במשך שנים ביקשה החברה לקדם בנייה ברמת אפעל אך הדבר נמנע ממנה בעקבות התנגדויות שונות של גופי התכנון השונים.  לאחרונה חלה התקדמות רבה והתכנון מקודם וזוכה לתמיכת הצוות המקצועי בעירייה, לשכת התכנון המחוזית והוועדה המקומית".

תגובת אזורים לגבי הפרוייקט ברמת גן: "התב"ע החדשה שאושרה אינה חלה על מגדל המגורים, אלא תוספת קומות למגדל המשרדים. אזורים פעלה ופועלת לקידומו של הפרויקט, בהתאם לתוכניות מאושרות והוראות חוק התכנון והבנייה".