מטעמה של השרה רגב נמסר בתגובה לפרסום: "לא היה ולא נברא. אנו שמחים שנבחרת ארגנטינה וכוכבה מסי מגיעים לירושלים. לאחר בירור עם היזם של האירוע שעומד בקשר מול נבחרת ארגנטינה עולה כי גם אליו לא נעשתה כל פנייה ברוח הדברים המובאים בידיעה".