תגובת איגוד השיננות הישראלי:

לשינניות תפקיד חשוב ביותר ברפואת השיניים ועבודתו מונעת מהמטופלים בעיות שיניים וכסף רב.
בארץ רשומות כ-2,300 בוגרות לימודי שיננות ומהן מועסקות בפועל כ-1,800 שינניות, כמחציתן במרפאות בקופות החולים ומחציתן במרפאות פרטיות.

איגוד השיננות הישראלי הוא הארגון המייצג את ציבור השינניות.

כל השינניות עברו הכשרה מלאה. עבודתן השוטפת נעשית על פי נוהלי המרפאה ובפיקוח של רופא השיניים שמעסיק אותן.

להלן התייחסות לנקודות שהועלו אתמול בכתבה:

משחות שיניים

שינניות אינן מתוגמלות על ידי חברות דנטליות בגין המלצות על משחות שיניים. שינניות אינן מוכרות מוצרים דנטליים כלשהם.
האינטרס של ציבור השינניות הוא מקצועי בלבד ומה שמדריך אותו הוא טובת המטופל ובריאות שיניו.
כל מטופל מגיע לשיננית לאחר בדיקה אצל רופא השיניים ואצלה הוא מקבל טיפול להסרת אבנית והדרכה ואם נדרש - גם אבזור שמתאים לו.
משחות השיניים שהוצגו בכתבה מצויות בכל מרכול ורשת ואינן נמכרות על ידי השינניות במרפאה.
מדובר במוצרים שנבדקו מחקרית ואושרו לשימוש. השיננית רשאית להמליץ למטופל על סמך ניסיונה המקצועי על
משחת שיניים ספציפית שאמורה לעזור לו.

כפות פלואור

מכיוון שאין כיום הפלרה של מי שתיה, הכפות ניתנות לכל ילד עד גיל 18 ולמבוטחים שסובלים ממצבים של רגישות בשיניים או נטייה לעששת. על פי שיקולי המרפאה או קופת החולים, הטיפול יכול להיות כלול בשירות או בתשלום נוסף.
כל פעולה מתבצעת בהנחיית רופא השיניים או בהתאם לנוהל המרפאה.
מכיוון שמדובר בטיפול נפרד מקובל לתגמל את השיננית. סכום התגמול הוא זניח ומשתנה מקופה לקופה על פי הסדרים עם עובדי המרפאות.