מהביטוח הלאומי נמסר בתגובה: "מר שפיגלר הביע בשיחות אלו את חזונו שיש לעשות כל שניתן בכדי להמשיך ולשפר את השירות לאזרח, תוך כדי מתן דגש מיוחד להענקת השירות ברגישות, פתיחות, התחשבות וחמלה ברוח בית הלל".