מחברת החשמל נמסר בתגובה: "הקבלן פנה לחברה וביקש שלא לבצע את ההקמה בשל התנגדויות הדיירים. חברת החשמל מצאה פתרון חילופי אשר הצריך תכנון חדש. לאור הלחץ שנוצר על הקבלן, חברת חשמל החלה בביצוע עוד טרום קבלת התשלום מהקבלן ועוד לפני שהמבנה הושלם".