מעיריית חדרה נמסר בתגובה: "ברגע שנודע לנו על טענות התושבים פנינו לתחנת המשטרה ודרשנו טיפול מיידי ובדיקה של הטענות. בנוסף, מנהל אגף אכיפה וביטחון בעירייה העביר לידי המשטרה פרטים נוספים והתשובה שקיבל הייתה 'הנושא בטיפול'. משטרת ישראל היא הגוף הבלעדי שמטפל בנושאי פשיעה ומצופה כי יבדקו ויטפלו גם בנושא הזה".

ממשטרת ישראל נמסר בתגובה: "לא התקבלה כל תלונה המתייחסת לעבירות שתוארו וככל שיוגשו תלונות בנוגע לפעילות עבריינית, הרי שמשטרת ישראל תפתח בחקירה. ככל הידוע לנו מדובר בשמועה שלא נתמכת על ידי תלונה או עדות כלשהי".