הלמן אלדובי
כסף
כסף

כל 2 שניות ישראלי קונה ברשת

הכתבה המלאה מתוך התכנית הכלכלית

הלמן אלדובי