ניצול סולארי
בחברה להגנת הטבע תומכים בתכנית | תמונת AVI: חדשות

עוד צעד לקידום האנרגיות המתחדשות בנגב. המועצה הארצית לתכנון ובנייה נתנה היום (שלישי) אור ירוק להקמת 3 תחנות כוח סולריות נוספות באזור תמנע והורתה להכין תוכנית מתאר ארצית לתחנות בתמנע, על שטח של 5300 דונם ובהיקף של למעלה מ 200 מגוואט.

מדובר על הקמת שלוש תחנות כוח תרמו סולאריות בתמנע בהיקף של 50-75 מגוואט כל אחת ותחנות כוח פוטו-וולטאיות נוספות בהיקף של כ- 40 מגה-וואט. החלטה המועצה התקבלה בהמשך להחלטת הממשלה שהוביל משרד התשתיות לקידום אנרגיות מתחדשות באזור הנגב והערבה. וזאת בנוסף לתחנות הכוח הסולאריות המתוכננות באשלים.

על פי התוכנית מיקום התחנות יהיה בשטחים הסמוכים למכרה הנחושת בתמנע, בין הר כחליל לבין כביש 90. השטח הינו חלק ממתחם המיועד ברובו לאזור תעשייה.

בנוסף, המועצה הארצית החליטה לפנות למשרד התשתיות בבקשה להכין תכנית משלימה להוצאת קווי החשמל מאזור הערבה, בעקבות התכניות לקידום האנרגיה הסולרית.

על רקע החלטה המועצה בכוונת משרד התשתיות, בתיאום עם מינהל מקרקעי ישראל משרד והתמ"ת לפעול לפרסום המכרזים להקמת התחנות התרמו-סולאריות בתמנע. הכוונה היא לפרסם מכרזים להקצאת הקרקע להקמת תחנות הכוח.

בינואר 2009 אישרה הממשלה תוכנית לקידום אנרגיות מתחדשות באזור הנגב והערבה. במסגרת ההחלטה הוטל על מינהל מקרקעי ישראל לפרסם מכרזי קרקע בשטח מועצה אזורית חבל אילות, להקמת שלוש תחנות כוח תרמו-סולאריות בהיקף של 50-75 מגוואט לכל תחנה. לצורך כך נקבע כי ועדת תכנון למשק החשמל תפעל לקידום הוראה על עריכת תכנית מתאר ארצית להקמת התחנות.

מהחברה להגנת הטבע, שתמכה בתוכנית והצביעה בעדה, נמסר: "אנו תומכים בקידום אנרגיות מתחדשות, אך יש לעשות זאת תוך התחשבות במאפיינים הייחודיים של ישראל, שהיא מדינה קטנה בעלת שטחים ערכיים רבים מבחינה נופית וסביבתית. לכן, אנו קוראים למוסדות התכנון להמשיך ולקדם אתרים לתחנות כוח סולריות באזורים בעלי ערכיות ורגישות נופית וסביבתית נמוכה יחסית, כמו תמנע ואשלים, ולהוריד מסדר היום אתרים בעלי רגישות נופית וסביבתית גבוהה, כמו שהמליצה ועדת זהר, כדוגמת מישור ימין ושדה בוקר."