כבישי ישראל התרוקנו בראש השנה העברי, בעקבות הטלת הסגר השני. אך גם לפני החגים, אפשר היה לראות שינוי בנוף המכוניות שנעות על הכבישים – יותר מכוניות משומשות ופחות חדשות. שינוי זה צפוי להימשך בטווח הנראה לעין, לפי ניתוח של ענף הרכב לאור משבר הקורונה, שערך הכלכלן גילי בן אברהם מלאומי שוקי הון.

על פי נתוני רשות הספנות והנמלים, במרץ 2020 נפרקו בנמלים כ-31 אלף מכוניות חדשות; לעומת זאת, ביולי ירד נתון זה לכ-15 אלף מכוניות חדשות בלבד.

"החולשה בשוק העבודה, מנוע הצמיחה המרכזי של מסירות כלי הרכב, תוסיף להעיב על מסירות כלי רכב בטווח הקרוב". מעריך בן אברהם. "מסירות כלי הרכב החדשים ירדו בכ-22% בחודשים ינואר-יולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד". יש לציין כי על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בין החודשים ינואר-מאי 2020 הירידה הסתכמה ב-38 אחוז כך שמיוני חלה התאוששות מה בתחום זה.

"ענף הרכב ניזון מהתרחבות שוק העבודה", אומר בן אברהם. "התפתחויות חיוביות בשוק העבודה משפיעות לחיוב על הביקוש לרכבים, ולהיפך: ניתן להעריך שהירידה החדה במשרות השכיר בישראל תרמה לירידה החדה במסירות כלי הרכב החדשים והיא אף עשויה להכביד על היקף המסירות בהמשך השנה". יש לציין, כי הירידה במסירת כלי רכב חדשים, היא למרות ההנחות המשמעותיות שהציעו סוכנויות הרכב לרוכשים הפוטנציאליים.

בן אברהם מדגיש כי הירידה במכירות כלי רכב חדשים נובעת לא רק מהירידה בביקוש של משקי הבית, אלא גם של המגזר העסקי: "מי רכישות כלי רכב חדשים על ידי תאגידים ירדו בחדות ברבע השני של 2020 והן כנראה משקפות בין היתר דחייה של רכישת רכבים חדשים על ידי תאגידים עקב אי הודאות הגבוהה, כמו גם הארכת חוזי ליסינג קיימים מול לקוחות על ידי חברות הליסינג עד להתבהרות המצב. מסתמן כי בשנת 2020 ההשקעה ברכבים על ידי תאגידים תהיה הנמוכה בעשור האחרון".

"הירידה בקצב עליית מצבת כלי הרכב הפרטיים תתמוך בעליית מחירי המכוניות לקראת הרביע הראשון של 2021, כשההערכה היא עלייה של 2-1.5 אחוזים"

לדבריו, משבר הקורונה עשוי להביא גם לשינויים ארוכי טווח בביקוש לכלי רכב. "השלכות הקורונה על המשק הישראלי עלולות לגרוע מהביקוש העתידי למסירות כלי רכב חדשים, הן מצד חברות הליסינג והן מצד צרכנים פרטיים. בין השלכות אלו ניתן לציין את המעבר של עובדים רבים לעבודה מהבית, מה שמצמצם במידה מסוימת את הצורך שלהם ברכב. ככל שמגמה זו תימשך גם לאחר הקורונה, גם אם במידה פחותה ביחס למצב הנוכחי, היא עשויה להוביל לירידה בביקוש לכלי רכב. בנוסף, הואיל ורמת אי הודאות האופפת בין היתר את המגזר העסקי עלתה מהותית, סביר להניח כי חברות בתחומים רבים ינסו להתייעל באמצעות צמצום היקף העובדים הקיים, או לכל הפחות יבחרו להקפיא גיוסים והוספה של משרות חדשות בתקופה הקרובה. אפשרות נוספת היא הרעת תנאי ההעסקה של עובדים קיימים כולל הפחתת רכבים צמודים".

שוק המשומשות מפגין עמידות יחסית

לעומת זאת, בעוד שהביקוש לכלי רכב חדשים נפגע כאמור, שוק הרכבים המשומשים מפגין עמידות יחסית, בעיקר שוק רכישת רכב משומש מליסינג. על פי בן אברהם, רכישת רכבים משומשים על ידי משקי הבית מהתאגידים (כגון חברות הליסינג) נפגעו במידה פחותה בהשוואה לרכישת רכבים חדשים מסוכנויות הרכב. לדבריו "היות שמחירי הרכבים החדשים גבוהים משמעותית ממחירי הרכבים המשומשים מן התאגידים (בדרך כלל בני 3 שנים בממוצע) סביר לצפות כי בשעת משבר בריאותי שמשפיע לרעה על הכלכלה תינתן עדיפות לכלי הרכב הזולים יותר שכן משקי הבית יעדיפו לצמצם הוצאות ככל האפשר. המשמעות היא כי היכולת של חברות הליסינג לממש את ערך רכביהן שהוחכרו בתום חוזה ההחכרה נפגעה במידה פחותה בלבד, אם בכלל. כמו כן, לא נראה כי חל שינוי מהותי לרעה בשווי צי הרכבים של חברות אלו".

ואיך כל זה  ישפיע על מחירי המכוניות המשומשות?
"במבט קדימה, להערכתנו, הגורמים המסבירים המרכזיים של מחירי המכוניות תומכים בעליית מחירי המכוניות בחצי השנה הקרובה: ראשית, ההקפדה על ריחוק חברתי ובשל כך הימנעות משימוש בתחבורה ציבורית, בשילוב עם משבר כלכלי - פירושם שהביקוש לרכבים משומשים לא צפוי להיפגע כמו במשברי עבר (2001, 2008), כפי שכבר ניתן היה לראות ברבעון השני של 2020. שנית, הירידה העצומה במסירות כלי הרכב בחודשים מרץ-מאי צפויה להוביל לירידה חדה בקצב העלייה של מצבת כלי הרכב הפרטיים בישראל בחודשים אלה. ככל שמצבת כלי הרכב גדלה בעוצמה גבוהה יותר, היצע הרכבים במשק גדל בעוצמה גבוהה יותר ולכן מחירם נשחק. הירידה בקצב עליית מצבת כלי הרכב הפרטיים תתמוך בעליית מחירי המכוניות לקראת הרביע הראשון של 2021, כשההערכה היא עלייה של 2-1.5 אחוזים. שלישית, בינואר 2021 צפוי לחול עדכון נוסף לנוסחת המיסוי הירוק, שידחוף שוב את מחירי המכוניות כלפי מעלה לקראת סוף שנת 2020".