הצריכה הפרטית במשק מתאוששת במהירות וכבר מתקרבת לרמות של לפני המשבר - כך עולה מניתוח נתוני השימוש בכרטיסי אשראי שמפרסם היום (ד') בנק ישראל.

בבנק מציינים כי "ניכרת התאוששות בפעילות בחלק מהענפים, על רקע ההקלות". בענפי הביגוד, מוצרי החשמל, והריהוט הישראלים כבר מוציאים כסף בהיקף דומה לזה שהוציאו ערב המשבר, וגם ברכישות דלק וכלי תחבורה ניכרת התאוששות חזקה. בענפי המסעדות, החינוך והפנאי מורגשת התאוששות חלשה יותר, ורק בענפי התיירות לא מורגשת עדיין התאוששות (אם כי התמונה צפויה להשתנות עם פתיחת בתי המלון בימים הקרובים). 

בנוסף, בנק ישראל מפרסם היום ניתוח של צריכת החשמל, המעלה כי זו עדיין נמוכה בכ-10% מרמתה מלפני משבר הקורונה ( אם מתעלמים מגל החום שהביא השבוע לזינוק חד-פעמי בצריכת החשמל).

ההוצאה של הציבור על צריכה של מוצרים ושירותים שונים מהווה כמחצית מהפעילות הכלכלית במשק. מדובר בנתונים שמתקבלים ברמה היומית משב"א (שירותי בנק אוטומטיים), שהיא מערכת התשלומים לעסקאות בכרטיסי חיוב בישראל, ומעובדים ומנותחים בבנק ישראל בהתאם לענפים הכלכליים השונים.

מהנתונים עולה כי ההוצאה הכוללת של הישראלים בכרטיסי אשראי ב-18 למאי הייתה קטנה ב-12% בלבד בהשוואה להוצאה בכרטיסי אשראי לפני המשבר. מדובר על התאוששות משמעותית, בתוך חודש בלבד, משיא המשבר: ההוצאה הנמוכה ביותר, שנרשמה ב-17 לאפריל, הייתה נמוכה בכ-42% ביחס לרמתה בתחילת השנה.

הזינוק המרשים ביותר בהיקף הקניות, מבין הענפים שנבדקו, נרשם במוצרי החשמל, שם קצב הרכישות הממוצע בשבוע האחרון גבוה ב-18% לעומת הממוצע בשבוע הראשון של חודש מרץ (52 מיליון שקל במאי, לעומת 44 מיליון שקל בתחילת מרץ). גם בענף הביגוד היקף הקניות של הישראלים בשבוע האחרון היה גבוה ב-10.5% מרמתו בערב המשבר (63 מיליון שקל ליום בממוצע במאי, לעומת 57 מיליון שקל בתחילת מרץ).

לעומת זאת, בענף המסעדנות היקף הרכישות באשראי בימים האחרונים נמוך עדיין בכ-64% מהיקף הרכישות ערב המשבר (27 מיליון שקל במאי , לעומת 75 מיליון שקל בתחילת מרץ). ירידה בשיעור דומה נרשמה (64%) בענף סוכנויות הנסיעות (כ-5 מיליון שקל במאי, לעומת 14 מיליון שקל בתחילת מרץ).

"כאשר בוחנים את הוצאות לפי הענפים, ניתן לראות כי בענפי מוצרי החשמל, הביגוד והריהוט, סכומי ההוצאה שבו לרמות שלפני תחילת המשבר", מציינים בבנק ישראל. בנוסף מציינים בבנק את הגידול בהוצאה על דלק וכלי תחבורה, ומוסיפים כי מורגשת "מגמה חיובית" בהוצאה על מסעדות, חינוך ופנאי. לעומת זאת, ההוצאה בתחומי התיירות השונים טרם התאוששה.

בבנק ישראל מוסיפים כי "כחלק מהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, הבנק מגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי והן בצד הפיננסי. לצורך כך הוקמה תשתית מידע ייעודית בבנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים. החל מהיום יפרסם ויעדכן הבנק את נתוני האינדיקטורים השונים בתדירות שבועית בדף ייעודי באתר".

כרטיס אשראי
הזינוק המרשים ביותר בהיקף הקניות, מבין הענפים שנבדקו, נרשם במוצרי החשמל

צריכת החשמל נמוכה ב-10% ביחס לשנתיים הקודמות

בימים האחרונים אומנם נשבר שיא בצריכת החשמל בשל גל החום הכבד, אך בהתעלם מאירוע מזג האוויר הקיצוני של הימים האחרונים, ניכרת ירידה בצריכת החשמל במשק כחלק מהירידה הכוללת בפעילות הכלכלית בתקופת משבר הקורונה.

 הירידה החלה עם התפרצות הנגיף ותחילת השבתת המשק במחצית השנייה של חודש מרץ והגיעה לשיא בחודש אפריל. על-פי הניתוח של בנק ישראל, צריכת החשמל בשעות הבוקר של חודש אפריל הייתה נמוכה ב-13% מהממוצע בשנתיים קודמות. הירידה בצריכת החשמל ממוקדת בימי עבודה (ולא בשבתות וחגים) ובולטת יותר בשעות היום והערב. גם לאחר חזרת המשק לפעילות, צריכת החשמל - כאמור בהתעלם מהצריכה הנוספת שנגרמה עקב גל החום הנוכחי - עדיין לא חזרה לרמות שלפני המשבר.

על-פי בנק ישראל, צריכת החשמל בשבועיים האחרונים עדיין נמוכה בכ-10% ביחס לשנתיים הקודמות. הניתוח של הבנק המרכזי המתייחס גם למאפייני צריכת החשמל ומעלה כי במהלך המשבר הנוכחי הירידה בצריכת החשמל ביום הרבה יותר משמעותית מאשר הירידה בצריכה בלילה, דבר המעיד, להערכת החוקרים בבנק, כי היא נובעת בעיקר מצמצום הפעילות העסקית הסדירה (משרדים, קניונים וכו').

"אנו משערים כי הירידה שבכל זאת התרחשה בלילה גם במשבר הנוכחי, נובעת מצמצום פעילות בתעשייה, בנתב"ג, בפעילויות תרבות (מסיבות, תאטרון, קולנוע, מועדונים) ואולי גם בתאורת כבישים", מוסיפים בבנק ישראל.

הכתבה התפרסמה לראשונה באתר גלובס