אתי כרייף, סיימון לבייב ונונו: תגליות השנה

עמנואל האמו, השור מלוד ו"פנתרה": חיות השנה

סטטיק ובן אל, אסי כהן ו"ימינה": פרידות השנה