שתפו אותנו בתגובות למטה מה מצבכם בבנק. ובינתיים, בואו לבדוק איזו תוצאה יצאה לטל ואביעד ב-99FM, בואו נגיד שכדאי מאוד שהם יתחילו לסגור את הארנק