בימוי: יגאל לרנר

צילום: סשה גבריקוב

עריכה:  איתי ברזילי