תרבות
יוצא בחוץ

גיא פרחי יוצא לבדוק אם יש חיים מחוץ לקיוביקל במערכת

1 null 1