mako
רכב
רכב

הסבת כלי רכב לגז - מציאה אמיתית או רעיון רע?

העם בציון בדרך כלל לא מפספס מציאות. מדוע, אם כן, לא היה מעבר מסיבי לשימוש בגז כשמחירי הדלק כל כך גבוהים ובשימוש בגפ"מ אפשר לחתוך את ההוצאות בחצי? כל הסיבות לפניכם

נעם וינד | mako | פורסם 04/11/11 11:02