MAKO
רכב
רכב

היברידי זה טוב לסביבה?

חיזוק לטענות הנשמעות כבר זמן רב באשר למידת הידידותיות לסביבה של המכוניות ההיברידיות שהפופולריות שלהן גואה

נעם וינד | mako | פורסם 20/10/10 15:08