האם הצעת החוק שנועדה להסדיר את שוק הקנאביס בישראל תיגנז או שיש לה סיכוי הישרדות לכנסת הבאה?

מאחר והמצב הפוליטי בישראל הוא שברירי, שלא לומר כאוטי, פיזור הכנסת והליכה נוספת לבחירות עלולים לגזור סופית את עתידה של הצעת החוק של ח"כ השכל. אם לא יהיו שינויים בסדר היום, הצעת חוק הקנאביס של ח"כ השכל אמורה לעלות היום (רביעי) להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת. הצעת החוק מכילה שורה של תיקונים שאמורים בין היתר,  להפחית את עלויות ייצור הקנאביס ובכך להביא להורדת מחירים משמעותית עבור המטופלים. בנוסף, כוללת ההצעה סעיף של מעבר לשיטה של מרשמים לקנאביס במקום רישיונות בעבור חלק מהמטופלים.

כשעבר בקריאה טרומית בכנסת באוקטובר 2021, החוק להסדרת נושא הקנאביס למטרות רפואיות נראה מבטיח יותר מאשר הנוסח הסופי שיעלה להצבעה בקריאה ראשונה, וזאת בשל אילוצים כלכליים ואינטרסים של גופים שונים, כמו למשל קופות החולים. כך, לדוגמה, המעבר להסדר של מרשמים במקום רישיונות לא יחול על מטופלים פוסט-טראומתיים ועל מטופלי כאב, המהווים יותר ממחצית ממטופלי הקנאביס בישראל.

עם זאת, הסרת מגבלות ייצוא והקלת תנאי הרגולציה סביב ייצור הקנאביס בישראל, אמורות להביא להורדה משמעותית בהוצאות של חברות הקנאביס, דבר שבסופו של דבר ייטיב עם המטופלים. בראיון שקיימה עם Mako קנאביס באפריל 2022, טענה ח"כ השכל כי להערכתה ניתן יהיה להפחית את מחירי הקנאביס ב-30 עד 40 אחוזים.

ועדת הקנאביס בכנסת, 25.1.2022
דיון בוועדת הקנאביס, ינואר 2022

על פי הבטחתה של ח"כ השכל, הצעת החוק אמורה הייתה לעלות לקריאה ראשונה כבר בשבוע הראשון של פתיחת מושב הקיץ. חודש וחצי מאוחר יותר, הצעת החוק עדיין לא עלתה להצבעה. הסיבה לכך היא שח"כ השכל לא השיגה את הרוב שיבטיח כי הצעת החוק תעבור לשלב הבא, ותאפשר את התכנסות ועדת הקנאביס לדיונים לקראת קריאה שניה.

כעת, כשברור שהכנסת עומדת בפני מערכת בחירות נוספת, חמישית במספר בתקופה של שלוש שנים, אין מנוס מלהעלות את ההצעה להצבעה, שכן במידה והדבר לא יקרה, הצעת החוק תיפול. הבעיה: בהינתן הקושי להשיג רוב להצעת החוק, היא עלולה שלא לעבור בקריאה ראשונה, ומשמעות הדבר היא כי יהיה צורך להתחיל את כל תהליך ההגשה של הצעת החוק מחדש, והדבר יוכל לקרות רק לאחר הקמת הממשלה הבאה. מפה לשם, כשהצעת החוק תוגש מחדש (אם תוגש בכלל), יקרה הדבר יותר משנה לאחר שעברה בקריאה טרומית בפעם הראשונה. מי שעתידים לשלם את  המחיר הם מטופלי הקנאביס, שרבים מהם לא עומדים בנטל המחירים הגבוהים במיוחד של הטיפול הרפואי לו הם זקוקים.

במידה והצעת החוק תעבור, תתכנס ועדת הקנאביס לדיונים לקראת הגשתה לקריאה שניה. יתכן שהדבר יקרה רק לאחר סיומה של מערכת הבחירות שצפויה על פי ההערכות ככל הנראה להתרחש רק בסוף אוקטובר או תחילת נובמבר, אבל השגת רוב בקריאה ראשונה יבטיח כי הדיונים יתחדשו וכי הצעת החוק לא תיפול, וזאת גם במקרה שח"כ השכל לא תיכלל בעצמה בכנסת הבאה.