הישג לחברות זרעי הקנאביס הרפואי: בעקבות פעילות אינטנסיבית של פורום חברות זרעי הקנאביס הרפואי, שונתה החלטת הממשלה 4490 לייצוא של קנאביס רפואי, כך שיתאפשר לייצא גם זרעי קנאביס. שינוי ההחלטה התקבלה בהצבעה במסגרת אישור חוק ההסדרים בממשלה בתחילת אוגוסט. הפורום הוקם תחת חטיבת הזרעים באיגוד לשכות המסחר, בתחילת 2020, כדי לקדם את הנושאים הרגולטוריים של חברות זרעי הקנאביס הרפואי במסגרת חטיבת הזרעים ובראשם ביטול האיסור לייצא זרעי קנאביס.

תיקון ההחלטה פותח אפיק כלכלי משמעותי עבור תעשיית זרעי הקנאביס הישראלית וישמור על ישראל כמובילה עולמית בפיתוחים וחדשנות בתעשיית הזרעים. החברות הישראליות בתחום נחשבות לפורצות דרך ולמתקדמות בעולם ביכולותיהן לפתח ולייצר זרעי מכלוא של קנאביס המוגדרים בתעשייה העולמית כ"גביע הקדוש" של התחום.

עדו מרגלית, מנכ"ל BetterSeeds וראש הפורום: "תיקון החלטת הממשלה הוא צעד חשוב ואני מודה לשותפיי בפורום, להנהלת חטיבת הזרעים וללשכת המסחר על שיתוף הפעולה ועל ההירתמות שהביאו לבשורה חשובה זו. אישור ייצוא זרעי הקנאביס יבטיח את המשך פעילות המחקר והפיתוח הישראליים המהווים מנוע מרכזי בהתפתחות תעשיית הקנאביס הישראלית. אין ספק כי הסרת החסמים מעל פעילות הייצוא תביא לתרומה משמעותית לתוצר, לתעסוקה, לחיזוק המו"פ הישראלי ולגידול בהכנסות המדינה ממסים ותאפשר לחברות הישראליות להמשיך וליהנות מראשוניות וממובילות בשוק העולמי המתהווה".